Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 21, 2016 postitused

Võltsimine, võltsitud dokumentide kasutamine, vallasekretär kinnitas võltsitud dokumendid originaalile vastavaks.

Selline on kokkuvõtvalt järgneva postituse sisu. Dokumendi võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine kvalifitseerub kuriteoks vastavalt KarS § 344 lg 1, § 345 lg 1 järgi. Halduslikust seisukohast peaks võltsitud dokumendi avastamine kaasa tooma vähemalt võltsitud dokumendist tuleneva mõju tühistamise. Muidugi oleks see politsei teema aga ei tasu unustada kus riigis me elame. Jõuorganitel ei ole aega  ega tahtmist millegi muu  kui Savisaare  ja Keskerakonnaga tegeleda. Siinsete postituste eesmärk ei olegi  aga aplodeerida kellegi karistamise või süüdimõistmise peale, vastasel juhul oleksite  seda postitust lugenud juba kaks aastat tagasi kui võltsimise avastasin.    19. 12. 2013 andis vallavanema Siim Suursild käskkirja nr 21.1-1.5/14 maksta  vallaametnikele  lisatasu, väidetavalt seoses valdade ühinemisel töökoormuse suurenemisega ja täiendavate tööülesannetega. Liivia Äke 131,86 eurot, Vahur Kobolt 131,86 eurot,  Merle Mõttus 131,86 eurot, Mairi Õismets 131,86