Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 4, 2012 postitused

Audru Vallavolikogu on sunnitud viima lasteaedade põhimäärused seadusega kooskõlla ja lähtuma laste lasteaeda võtmisel seadusest

08.02.2012 postituses kirjutasin kuidas Audru vald rikub koolieelse lasteasutuse seadust, tehes seaduset mittetulenevaid piiranguid laste lasteaeda võtmisel Tuleta meelde siin Kuigi koolieelse lasteasutuse seaduse § 10 lõike 1 näeb ette, et kohalik omavalitsus peab võimaldama koha kõigile 1,5 - 7 aastastele lastele, oli Audru valla lasteaedade põhimäärustesse sisse kirjutatud, et lapsi hakatakse võtma lasteaeda alles alates 2 eluaastast. Jäme seaduse rikkumine mida Audru vallavalitsus ja volikogu loomulikult  vabatahtlikult muuta ja tunnistada ei taha.  Kui millimalli teeb kaebuse maavanemale, järelevalve algatamiseks, siis teadagi mis sealt tuleb - kõik on OK. (olulisi asju ei saa jätta asutuse kontrollida "kelle üle teostab järelevalvet" Audru kohalik omavalitsus !!!!) . Kiri läheb Teadus- ja Haridusministeeeriumi. Teen copy/paste HARIDUS JA TEADUSMINISTTEERIUM MUNGA 18 50088 TARTU Taotlus järelevalve algatamiseks Koolieelse lasteasutuse seaduse § 28 sätes