18.11.18

Linnavalitsuse meedianõuniku töötasu tunduvalt suurem kui linnaametnikel.

Ajalehest Pärnu Postimees pagendatud endine ajakirjanik, Teet Roosaar töötab nüüd Pärnu linnavalitsuses meedianõunikuna.

Avaliku sektori tegevuse selgus ja läbipaistvus on üks demokraatliku riigikorra aluseid. See võimaldab avalikkuse kontrolli avaliku võimu teostamise üle, eriti raha kulutamise otstarbekuse üle. Teabenõude korras on võimalik välja nõuda dokumente töötasu ja hüvitiste kohta, kui isik saab tasu ja hüvitisi kohaliku omavalitsuse eelarvest.

Teabenõudega palusin edastada meedianõuniku tööleping. Linnavalitsus edastas töölepingu kuid kattis kinni T. Roosaarele makstava töötasu suuruse. Hakkame kaklema - kes keda. 

Linnavalitsus teatab  Andmekaitse Inspektsioonile, et tegi kaalutletud otsuse T. Roosaare kuu töötasu suurust mitte avalikustada kuna paha, paha  Anne Seimar on oma millimalli blogis avaldanud arvamust, et Teet Roosaar võiks Maksimarketis hoopis kärusid lükata ja linnavalitsus kardab, et äkki avalikustatakse meedianõuniku töötasu  millimalli blogis mis võimaldavat isiklikke rünnakuid ja kahjustavat meedianõuniku eraelu puutumatust. 


Linnavalitsus täitku seadust  ja ärgu kaalutlegu selle üle mille üle tal kaalutlusõigus puudub


Lõpuks oli linnavalitsus sunnitud alla andma ja edastas töölepingu koos kinni katmata töötasuga. 

Teen väljavõtte meedianõuniku töölepingust


Et siis meedianõuniku, T. Roosaare töötasu  (1700 euri ) on tunduvalt suurem kui enamusel linnaametnikel -  juhtide, tipp-, peaspetsialistide  palk. 
Miks ka mitte - ta on ju selle ära teeninud, Pärnu Postimehes töötamise ajal.

Aga kas meedianõuniku selline töötasu on ka kooskõlas kehtiva õigusega? 
Kas linnapea Kosenkranius määras meedianõunikule suurema töötasu kui volikogu  poolt kehtestatud palgajuhend lubas?

Pärnu linnavalitsuse kodulehel  struktuuriüksuste koosseis siin . 
"AVALIKE SUHETE TEENISTUS" rida 2  Meedianõunik,  Teet Roosaar, töötaja.Meedianõunik T. Roosaar ei ole ei keskastme spetsialist, ei tippspetsialist,  ei juhtuvspetsialist, ei peaspetsialist, ei juht, ei  teenistuse juhataja,  ega üldse ametnik, vaid töötaja.

Pärnu Linnavolikogu  on kehtestanud Pärnu Linnavalitsuse palgajuhendi( 30.11.2017 määruse nr 5 ) siin milles on linnavalitsuse teenistuskohad jaotatud palgagruppidesse kus igale palgagrupile vastab põhipalga vahemik 


Et siis meedianõunik Teet Roosaare töötasu  oleks saanud olla  vahemikus 750-1100 euri aga mitte 1700 euri. Aga nagu teada, oleks ja poleks on kahtlased vennad ja nendega ei kannata semmida.