9.4.11

Audru Vallavolikogu surnult sündinud lapsuke, "Fraktsioon"

Pidasid 14 Audru Vallavolikogu tarka nõu ja otsustasid moodustada fraktsiooni.

04.11. 2010 nägi lapsuke ilmavalgust.
Õnnistund näoga loeb Simmu volikogu istungi alguses ette "Siioni tarkade protokolli"
(Copy/paste volikogu protokollist, mis on siin )
Siim Suursild – Audru Vallavolikogu töökord annab õiguse volikogu liikmetel moodustada fraktsioone, mis registreeritakse volikogus ning loeb ette fraktsiooni moodustamise otsuse:
1. Moodustada Audru Vallavolikogus “Valimisliit Audru ja SDE volikogu fraktsioon”, 14 liiget, esimees Jaanus Põldmaa, aseesimees Mati Sutt (avaldus lisatud protokollile).

Fraktsiooni nimekiri ja avaldus  siin 
Nagu näed on nimekirjas kogu valimisliit "Audru" ja üksikult   figureeriv sotsiaaldemokraat, Anu Kurm.
Veendu, et Anu Kurm on ikka SDE nimekirjas siin

Lapsuke nimega " Valimisliit Audru ja SDE volikogu fraktsioon "  oli  kahjuks surnult sündinud .Millimalli nägi kohe, et see pole elujõuline ja abort olnuks ainuõige tee aga ei olnud südant tumestada õnnetunnet.

Misasi see fraktsioon on, kas  seda süüakse või juuakse, käib see selga või jalga, ei teadnud keegi. Kui teistel volikogudel on,  peab Audru omale ka saama.

Volikogu esimehe jutt jumala õige, fraktsiooni moodustatamise korra paneb iga volikogu ise paika, oma  töökorras. Audru Vallavolikogu töökorras on see kenasti kirjas.Sünnitusvaludes ei suudetud või ei osatud aga rohkem lugeda kui rasvaselt trükitud pealkirju.

Auuu...auuu... eluaegsed volinikud Suursild, Sutt, revisjonikomisjoni esinaine Mercedes Merimaa, "fraktsiooni" esimees Põldmaa .

Vaata siia mis ütleb Audru Vallavolikogu töökord § 18 fraktsioonide moodustamise kohta  (SIIN) ( teen punaseks ka).
§ 18. Volikogu fraktsioon
(1) Fraktsioonid on vähemalt viieliikmelised sama nimekirja alusel valitud volikogu liikmete ühendused, mis on volikogus registreeritud.
Anu Kurm on sotsiaaldemokraatide nimekirjas aga mitte valimisliit "Audru"nimekirjas nagu ülejäänud 13 liiget. Nii et ei ole sama nimekirja alusel moodustatud!!!!
Kui fraktsioon ei ole moodustatud vastavalt Audru Vallavolikogu töökorrale § 18 lg 1 ei ole tal mingeid selliseid õigusi,  mis on töökorra kohaselt moodustatud fraktsioonil.

Audru Vallavolikogu töökorra  § 18 lg  6 p 5 kohaselt  "fraktsioonil on õigus võtta volikogu istungil kuni 10 minutiline vaheaeg enne eelnõu lõplikule hääletamisele panemist" (töökord siin )
Loomulikult saab vaheaega võtta ainult vastavalt töökorrale moodustatud fraktsioon.
Teie lapsuke hakkas tegema pahandust ja nüüd on temaga lõpp.

10.03.2011 istungil (protokoll siin ) kus otsustati Audru Keskkooli, keskkooliosa lõpetamine, andis volikogu esimees, peale Anne Seimari seisukohtade ärakuulamist, enne otsuse hääletamisele panemist, õigusvastaselt moodustatud fraktsioonile  10 minutilise vaheaja.  See oli  jäme töökorra rikkumine, mis mõjutas oluliselt ka otsustamist.
Copy/paste protokollist.
(Valimisliit “Audru” ja SDE volikogu fraktsiooni esimees Jaanus Põldmaa palub teha istungi töös vaheaja.
Siim Suursild – vaheaeg 10 minutit.
Istung jätkub kell 16.20
Siim Suursild loeb ette otsuse eelnõu “Audru Keskkooli ümberkorraldamine” ja paneb eelnõu hääletusele).

Volikogu töökorda oluliselt rikkudes vastuvõetud otsus,  ei saa olla õiguspärane.(Veel üks rikkumine peale selle, et arengukava ei näinud keskkooliosa kaotamist ette).

Edasi tuleb mängu maavalitsus.
Umbes nii.  Kopeeritakse suvalisi HMS sätteid ja jõutakse järeldusele, et kuna otsus on vormistatud kirjalikult on kõik OK.

Kuidas see salm nüüd oligi?
Maarjake (maavanem) aita
Maarjake (maavanem) päästa
eksinut häbist ja valedest säästa.


....... tule tagasi, on midagi põnevamat