Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 5, 2014 postitused

Volikogu liikme kolmele kirjale mittevastamine koormas vallavalitsust

"Olla Audru vallavolikogu liige on uhke ja hää" 14.10.2013 on edastatud vallavalitsusele teabenõue kus muuhulgas on palutud: saata väljavõte   dokumendiregistrist kust nähtuks kokkuvõtlikult   kõik   volikogu liikme     Anne Seimari poolt 2013 aastal saadetud arupärimised, kirjalikud pöördumised, samuti tuua välja need milledele ei ole vastatud. 22.10.2013 vastuskirjaga vallavalitsus palutud väljavõtteid ei saada vaid teatab, et kirjad on avalikustatud dokumendiregistris (otsi ise). 16.12.2013 uuesti teabenõue (kopeerin ) Palun saata 1.1 Väljavõte dokumendiregistrist ( metaandmed)   2013 aastal volikogu liikme Anne Seimari poolt   Audru vallavalitsusele ja volikogule saadetud kõigist arupärimistest ja kirjalikest küsimustest. 1.2 Väljavõte dokumendiregistrist (metaandmed)   nendest volikogu liikme Anne Seimari 2013 a kirjadest , arupärimistest   milledele ei ole   veel vastatud.   Kirju saata ei ole vaja (ainult metaandmed,   kuup nr ) 23.12.2013   kirj

Audru vallavalitsusel tuleb oma korraldus kehtetuks tunnistada

Eelmise 31.01.2014 postituse täiendamine „Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele „   Lubasin jätkata      31.01.2014 postitust   kui olen saanud maavanemalt vastuse  oma taotlusele milles palusin teostada järelevalvet   Audru vallavalitsuse   05.12.2013 korralduse   nr 520 üle. Vastus on käes, maavanem on otsuse teinud ja edastanud selle ka Audru vallavalitsusele 10.02.2014    Pärnu maavalitsus avalikustas maavanema järelevalveotsuse oma kodulehel   nagu seaduses ette nähtud (saad lugeda  siit   ) Juhuks kui sa ei viitsi tervet otsust lugeda,  või sellele nüüd juurdepääsupiirang seatakse,  kopeerin  järelevalveotsusest olulise osa.   Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 3 alusel teeme Audru Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada Audru Vallavalitsuse 05. detsembri 2013 korraldus nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” kehtetuks