5.3.14

Audru vallavalitsusel tuleb oma korraldus kehtetuks tunnistada

Eelmise 31.01.2014 postituse täiendamine
„Audru vallavalitsus pani pädevust ületades ja tagasiulatuvalt täiendavaid kohustusi Jõõpre lasteaias käivate laste vanematele „ 
Lubasin jätkata   31.01.2014 postitust  kui olen saanud maavanemalt vastuse  oma taotlusele milles palusin teostada järelevalvet  Audru vallavalitsuse  05.12.2013 korralduse  nr 520 üle.
Vastus on käes, maavanem on otsuse teinud ja edastanud selle ka Audru vallavalitsusele 10.02.2014  
Pärnu maavalitsus avalikustas maavanema järelevalveotsuse oma kodulehel  nagu seaduses ette nähtud (saad lugeda siit )
Juhuks kui sa ei viitsi tervet otsust lugeda,  või sellele nüüd juurdepääsupiirang seatakse, kopeerin  järelevalveotsusest olulise osa.
 
Vabariigi Valitsuse seaduse § 85 lõike 3 alusel teeme Audru Vallavalitsusele ettepaneku tunnistada Audru Vallavalitsuse 05. detsembri 2013 korraldus nr 520 „Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel lapsevanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” kehtetuks.

 Kui vallavalitsus ei ole 30 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist haldusakti kehtetuks tunnistanud, seda õigusnormidega kooskõlla viinud, võib maavanem esitada protesti halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

Ootame ja vaatame kas Pärnu maavanema otsus läheb  Audru vallavalitsusele korda   või saadab vallavalitsus maavanema jälle pikalt.

Veel üks asi
Kõik jõustunud  järelevalve otsused tuleb avalikustada valla  kodulehel ja neile ei tohi paigaldada juurdepääsupiirangut.

Aga vaata siia  (siin) Piirang kehtib kuni  10.02.2089        (piirang eemaldati 10.03.2014)
Loomulikult ei taha Audru vallavalitsus avalikustada, et millimalli tegi jälle  ära aga  mis teha,  seadust tuleb tunda ja täita.
 

Kommentaare ei ole: