Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 10, 2019 postitused

Millisel õiguslikul alusel jätab Politsei ja Piirivalveamet teadlikult kuriteoteated dokumendiregistris registreerimata?

Vastavalt uuringule on politseinikud ja poliitikud üks kõige korrumpeerunum grupp Eestis. Need samad korrumpeerunud politseinikud poliitikud, kohtunikud, advokaadid on kellegi parteikaaslased, sõbrad, sugulased, tuttavad. Mõned kuriteod mätsitakse kinni vaikitakse maha või jäetakse hoopis registreerimata. Kõik oleneb kes ja millisel positsioonil sa oled. Kaitsepolitseiameti kodulehel on kirjas: Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kahtluse korral, kui ametiisik on Teile teadaolevalt rikkunud seadust, võimu kuritarvitanud või muu õigusrikkumise toime pannud. Tule taevas appi. Ärge nähke teatamisega vaeva. Kõigepealt uurige millisesse parteisse rikkuja kuulub - kui võimuparteisse siis unusta ära .... kui sa ise ka just nomenklatuuri ei kuulu. Pole ju mõtet aretada teemat, millest tüli võiks tõusta ja tolku ei midagi. 21.07.2017 edastasin KAPO- le kuriteoteate võimalikest korruptsioonijuhtumitest Audru vallas. Lisasin tõendid ja asjaga seotud dokumendid, kolme kuriteoepisoodi koh