17.11.11

Suurim langeja

Audru vallavanema ülesandeks jäi siis nüüd ainult töö korraldamine.  Korraldab kohe nii, et pihta talle enam ei saa. Ega selle häbiväärse  29 000  krooni eest rohkem ei tohigi nõuda. Peale korraldamise on tal vaja ju veel esindada.

Vallavalitsuse elukorraldus olevat nii segi, et keegi ei saavat  enam aru,  kes ta on ja miks ta seal on.

Hr Kobolti nime ei figureeeri  Audru valla kodulehel enam üldse, ometi ajab mees  hommikuti vallamajas mingeid asju. "Tuleb teeb ühe suitsu ja kaob", ütlevad tema kolleegid.  

See oli Siimul üks õige mõte, et juhtivaid ametnikke, nõunikke juurde võtta, siis keegi on neist ikka majas kui teised "korraldavad" oma kapsa- kõrvitsa- või kartulimaal.

Küsitakse kas arendusspetsialistiks saab muruneitsi. Miks ka mitte, valimisliidu soss sepad oleks siis kõik kohtadele paigutatud. Kamp oleks täiuslik ja ülejäänud valimisliidu naksitrallid saavad poolrasvase leeme läbi oma MTÜ-de.  Projektid tuleks mis ludiseb, (Pärnu Lahe Partnerluskogust), piraatlus on  tuntud juba vanast ajast. Kui muruneitsil kohta vaja,  ei maksa häbeneda, vallal raha küllaga.

Kõik läheb vallas aina "paremini". Seaduse tundmine ja täitmine - esmaklassiline.

Kas teadsid, et kohaliku omavalitsuse üksuste võimekuse indeks 2010 näitas, et Audru vald on kõige suurem langeja.

Üle 5000 elanike arvuga KOV üksustest on suurim tõusja Räpina vald (35 kohta) ja langeja Audru vald (53 kohta). siin  lk 24

Ei maksa pead longu lasta,  meie oleme kõige  vaimukamad
Võtame näiteks vallasekretär. proua Aitaja,  kes volikogu istungite  protokollid kirjutab. 
Kui hääletamisel vastu ja erapooletuid hääli ei ole, siis tema kirjutab protokolli -  otsus võeti vastu "poolthäälteenamusega". 
Millimalli selle peale kindlasti ei tuleks, tema totu tahaks kirjutada "ühehäälselt"  

Näiteks volikogu 13.10.2011 protokllist ( nii ka kõik eelmised aastad)
Päevakorrapunkt 1
Otsustati: poolthäälteenamusega sulgeda volikogu esimehe kandidaatide nimekiri
(poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole).
edasi sama punkt
Otsustati: poolthäälteenamusega (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole) moodustada
salajase hääletamise läbiviimiseks 3-liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus .........

 Poolthäälteenamusega (poolt 15, vastu ja erapooletuid ei ole) kinnitati
häältelugemiskomisjoni protokoll nr 2, mille põhjal osutus vallavolikogu esimeheks
valituks Jaanus Põldmaa.sama punkt edasi

Kas teadsid, et Audru valla vaimukad hakkasid e-posti teel saadetud teabenõuetele digi allkirju nõudma. Kui vald oli vastamise tähtaja maha maganud,  saadeti teabenõuded tagasi teatega, et neile ei vastata enne,  kui need on digi allkirjastatud.

Ikka tuli kättpidi seaduse juurde viia, Selgitada, vaielda, et teabenõuet ei pea digi allkirjastama, seda ei pea isegi mitte esitama kirjalikult vaid võib teha  ka suuliselt  isegi telefoni teel. 
Audru vallaametnikud pidanuks seda  ometi teadma,  aga ei teadnud.
 Avaliku Teabe seaduse § 13 (siin )
(Copy, Paste)
§ 13. Teabenõude esitamise viis
Teabenõudja esitab teabevaldajale teabenõude kas:
1) suuliselt, pöördudes teabevaldaja poole vahetult või telefoni teel, või
2) kirjalikult, andes teabenõude üle isiklikult või edastades selle posti, faksi või elektronpostiga

Seega vallavalitsus rikkus järjekordselt seadust ja kodanike põhiõigusi nõudes teabenõuete digi allkirjastamist.