12.02.19

Politsei ei registreeri kuriteoteateidJÄTKAN EELMIST POSTITUST

03.01.2018 edastan Pärnu Politseile teabenõude, soovin teada mis kuupäeval ja millise kirjanumbri all minu 21.07.2017 kuriteoteade registreeriti, mis staadiumis on menetlus ja juhul kui menetlus on lõpetatud palun saata politsei seisukoha kuriteoteates toodule.

04.01.2018 teatas Politsei-ja Piirivalveameti Korruptsioonikuritegude büroo Lääne talituse juht Mehis Mets, et minu 21.07.2017 kuriteoteadet käsitleti vihjena, seda dokumendiregistris ei registreeritud, alust menetluse alustamiseks ei olnud ja politsei selle kohta seisukohta ei võtnud.

Vallavanem Siim Suursild olevat ise pöördunud politsei poole ja teatanud, et on tuvastanud korruptsiooniohtliku olukorra Audru Vallavalitsuse hallatavas allasutuses Jõõpre Kool.  (kopeerin): Jõõpre Kooli direktor Mati Sutt oli tellinud kooli direktorina kooli tarbeks õpilasvedusid MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev käest, mille juhatuse liige ta samaaegselt ka on. Olen Mati Sutiga sellel teemal vestelnud, olukorda ja seadusandlust selgitanud ning alates 15.maist 2017 Jõõpre Kool MTÜ Pärnumaa Õpilasmaleva käest enam vedusid ei telli.

Mati Sutt aga kirjutas oma 03.04.2017 vastuskirjas, et vallaga oli kokkulepe olemas(kopeerin):
Jõõpre Kooli hoolekogu palvel 16.augustist 2009 saime kokkuleppe Audru vallaga,et Jõõpre kool leiab võimaluse õpilaste 
transpordiks ....

Seega Suursild valetas ja politsei tegi muidugi näo, et ei saa midagi aru. 
Siin veel väljavõte mis Suursilla valed paljastab.Audru vallavalitsus maksis 8 aastat igakuuliselt MTÜ-le Pärnumaa Õpilasmalev (suvaliste) transporditeenuste eest aga vallavanem polevat sellest kuulnudki.

Küsimus on selles, kas idee "tuvastasin korruptsiooniohtliku olukorra" tuli politsei poolt?

Huvitav küll, minu korduvatele järelepärimistele vastas Suursild üleolevalt, et kõik on seaduslik mingit korruptsiooni ei ole, transporditeenuste osutamise leping olevat suuline aga ise lippas (v
õi politsei kutsus) avastatud korruptsioonist teatama.

Ja ikka tobedamaks läheb.

Minu küsimusele, kuidas minu kuriteoteatega edasi toimetati kui see oli politseisse saabunud , milliseid toiminguid tehti, vastas Politsei ja Piirivalveameti lääne talituse juht Mehis Mets, et edastas minu kuriteoteate Audru valla revisjonikomisjoni esimehele Karmo Näkk’ile asjaolude selgitamiseks. (No see mees ei teadnud ju 4 aastat mis asi see revisjonikomisjon selline on).

Tule taevas appi politsei edastab 
kuriteoteate,korruptsioonis kahtlustatavatele endile arutamiseks ja seisukohavõtuks.

Mati Sutt, Kai Oraste kes olid kuriteoteate kohaselt korruptsioonijuhtumiga seotud olid ka Audru vallavolikogu revisjonikomisjoni liikmed ja osalesid kenasti endaga seotud asja arutamisel samuti Ülle Kaljumäe. 


Revisjonikomisjoni koosoleku protokollist nähtub (siin), et keegi neist ennast arutelust ega otsustusest ei taandanud. 
Seega otsustasid korruptsioonis kahtlustatavad ise kas nad on korruptsioonis süüdi või mitte ja muidugi leidsid, et ei ole.

Mis sa oskad kosta. Ega ei oskagi. 

KAPO ja Pärnu politsei mõlemad lugesid seda totakat revisjonikomisjoni protokolli ega saanud arugi, et midagi on valesti, neil see sobis.

Ha... haaa... haa.... 
Täieline Eesti vabariik. Oi kuidas me ohjeldame korruptsiooni! Täielik klounaad.

18.01.2018 teen uue kuriteoteate, sellest ei arvanud politsei ka midagi.Aga Suursillale isiklikult, saatis Mehis Mets ka pisut teistmoodi teate. 
Kopeerin Mehis Metsa kirjast;

Mati Sutti teos on korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 19 toimingupiirangu rikkumise tunnused ning täidetud on KVS § 11 lg 1 sätestatud toimingupiirangu tingimused, mille kohaselt on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku (MTÜ Pärnumaa Õpilasmalev) suhtes;
Tuginedes VTMS (väärteomenetluse seadustik) § 3' kohtuväline menetleja süüteomenetlust ei alustata kuna antud tegu on meie veendumuse kohaselt vähetähtis ja menetluse läbiviimine oleks väärteo asjaolusid arvestades ebamõistlikult kulukas ning Audru vald on kinnitanud, et antud teoga ei ole Jõõpre kool ega Audru vald kahju saanud, samuti on kindlaks tehtud, et Mati Sutt ei ole seadusevastaselt käitudes (tellides kooli direktorina transpordi teenust endaga seotud MTÜ-lt) saanud mingisugust kasu.

8 aastat jutti tehtud tehinguid iseendaga, korruptsioonivastast seadust ja mitmeid muid seadusi rikkudes aga tühja sest, veregrupp pole see mis politseile vaja. 

Elagu korrupeerunud EV 100. 

18.01.2018  kuriteoteate vastuskiri