Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 2, 2018 postitused

Polegi dokumente !

Just enne Audru valla ühinemist (12.10.2017 otsus nr 63)otsustas Audru vallavolikogu kehtestada uue vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu ning eelmise (31. 08.2017 nr 43)kehtetuks tunnistada (volikogu otsus  siin  ,veendu, et eelmine tunnistati kehtetuks mitte seda ei muudetud). Nüüd tulnuks vallavanemal käskkirjaga paika panna kes millisel ameti- või töökohal töötama hakkab kuid ühtegi sellekohast dokumenti leida ei õnnestunud.  Mis siis muud,jälle teabenõudega küsima: - kas Audru osavalla käsutuses on mõni dokument millega on Ü. Kaljumäe määratud finantsosakonna juhatajaks, Peep Tarre sotsiaalteenistuse juhatajaks ja Priit Annus majandusteenistuse juhatajaks.  Kui on, siis palusin need saata.  Alles peale Andmekaitse Inspektsiooni poolt järelevalve algatamist tuli vastus.  Teen väljavõtte.  Kuna soovitud dokumendid puuduvad, siis AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel keeldume teabenõude täitmisest. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Tiina Roht linnasekretär