12.04.12

Riigihange jäeti korraldamata

Riigihangete seaduse kohaselt peab vald korraldama riigihanke menetluse, kui soetatavate asjade või teenuste maksumus on  vähemalt 40 000 eurot ehk 625 864 krooni. Vallal on kohustus korraldada hange, et leida  odavam teenuse osutaja ja sellega vähendada valla kulutusi.

Audru valla kulud lumetõrjele 2010/2011 aastal olid 98 880 eurot  ja 2009/2010 a 73 464, 76 eurot  mis ületab riigihanke korraldamise piirmäära,  seega vallavalitsus oleks pidanud korraldama riigihanke.

Ka käesoleval aastal (2012/2011 talv)  jäeti riigihange lumekoristustöödeks korraldamata väites, et ei oska lume hulka prognoosida. Samas on vallavalitsus toonud välja kulude suurenemise seoses kütuse  hindade tõusuga.

Ega eeldatava hinna prognoosimisel erilist isetegevust ja taibukust polegi vaja, sest riigihangete seadus näeb ette täpsed reeglid kuidas  eeldatavat maksumust tuleb määrata, väide „ei osanud“ on ebakompetentne, kohatu ja tõsiselt mittevõetav.

Riigihangete seaduse § 21 sätestab kuidas tuleb määrata teenuste  (lumetõrje on teenus) hankelepingu eeldatav maksumus.
Riigihangete seaduses § 20  on toodud riigihanke eeldatava maksumuse  määramise üldised  reeglid ja lg 6 sätestab, et maksumuse määramise aluse valikut ei või kasutada riigihanke teostamiseks kehtestatud korra või nõuete eiramiseks. Kui riigihanke eeldatava maksumuse arvestamine on  võimalik mitmel erineval meetodil ja nendest meetoditest vähemalt ühe kasutamisel oleks riigihanke eeldatav maksumus võrdne kas riigihanke piirmääraga või rahvusvahelise piirmääraga või ületaks vastavat piirmäära, peab hankija arvestama riigihanke eeldatava maksumuse selle meetodi alusel.

Neist sätetest tulnuks eeldatava maksumuse määramisel ka  lähtuda, võttes aluseks eelneva aasta tegeliku kulu lumekoristusele, mis oli  98 880 eurot see on  selgelt suurem  kui riigihanke korraldamise kohustuse  piirmäär (40 000 eurot).

 Audru vallavalitsus rikkus riigihangete seadust ega selgitanud välja teenusepakkujat, kes oleks teostanud lumetõrjetöid vallale kõige soodsamalt.  

Vaata tabelit ( siit Lisa) kes tegid vallale 2011/2012 talvel lumekoristustöid.
Hakkab silma, et FIE- d osutasid teenust tunduvalt odavamalt kui OÜ-d 
Toon tunnihinded (eurodes)  alates kõige kallimast.

OÜ Nurme Teedeehitus       54         R. Kuusemets, A. Rits, K. Kivi
OÜ Mikkpakk                       47,74     Mika Juhani Antero Pakka
Põhara Agro OÜ                  45,6        Jaanus Põldmaa
OÜ Otsa- Marja                   40,8       Õie ja Valdi Killing
Valdur Liivrand FIE               38,4      Valdur Liivrand
OÜ Audru Mõis                    36           Vahur Tamm
Ain Mango FIE                     31,2       Ain Mango
Meeri Ende FIE                    30          Meeri Ende
OÜ Eks Transport                     48           Kalle rästas, Liivi Pank
Põldeotsa Suurtalu                    27,6         A, Väiko


Lisandus ka valmisolekutasu 150 - 201 euri kuus