Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 17, 2010 postitused

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb. Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda. Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla. Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele. Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks. Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides. Kuidas seadust rikuti? Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379 võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti ) Pandi mööda, min