17.12.10

Enne teen, siis küsin luba

Ükskõik mida vaatad, ikka jama. Miskit kergitad, seal haiseb.

Põhiline, mitte tunnistada, et millimallil õigus aga kohapoisid panid mööda.

Mis siis jälle juhtus - ei saa mitte vaiki olla.
Tekkis väike probleem valla munitsipaalmaade jagamisel volikogu (valimisliit Audru ) liikmetele. Õnneks esialgu ikka hoonestusõiguse seadmisel, volikogu liikmete MTÜ- dele.

Valla maadele on seatud enampakkumiseta, tasuta hoonestamisõigus vallavolikogu esimehe, hr Siim Suursilla, revisjonikomisjoni esimehe, pr Mercedes Merimaa ja volikogu aseesimehe hr Mati Suti MTÜ- de kasuks.

Kui hoonestusõigus juba seati, tulnuks seda teha kõiki seadusi ja õigusakte järgides.

Kuidas seadust rikuti?

Vastavalt MRS § 25 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/13335379
võib kohalik omavalitsus munitsipaali antud sotsiaalmaa (üldmaa alaliik) sihtotstarbega maad hoonestusõigusega koormata üksnes Keskkonnaministri või Vabariigi Valitsuse loal. (olenevalt siis sellest kelle otsusega omavalitsusele maa anti )

Pandi mööda, mingit luba ei küsitud. Volikogu seadis hoonestusõiguse ilma, et oleks järginud seadusest tulenevat kohustust - Keskkonnaministri loa olemasolu (ühel juhul ka Vabariigi Valitsuse luba) aga loa puudumine ei olnud ainuke viga.

Millimalli püüdis selgitada istungil, käis vallavalitsuses ja palus näha lube, esitas teabenõude aga keegi ei pannud tähele ega tahtnud aru saada - mis luba, milleks, pole midagi vaja.

Millimalli segab süstemaatiliselt vallavalitsuse tööd. Valitsus hävitab süstemaatiliselt millimalli ajurakke. Kohapoisid mängivad trips -traps-trulli, nagu lapsed.

Nüüd, kui millimalli on kirjad pädevatele asutustele kontrolli algatamiseks saatnud, hakkas liikumine pihta.

Dokumendiregistrist nähtub, et aastase hilinemisega palutakse ka Keskkonnaministrilt luba.
(http://avalik.amphora.ee/audruvv/message.aspx?id=21078)

Kõigepealt seame hoonestusõiguse ja kui seaduserikkumisega vahele jääme, küsime loa.

Või mis viga see kah.......kosmeetiline iluviga!

Aga volikogu revisjonikomisjon.... halloo ...... pr Mercedes Merimaa.
Ups....revisjonikomisjoni aastane töö - poole lehekülje pikkune "akt"või "Pakt" - vigu ei leitud, kõik on OK - kontrollimisele kuulus 4 arvet (sellest hiljem).


Miks ka mitte!

7 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Ikka suudavad üllatada. Millal see lõpeb ja miks just neile valla maa anti. KRT see Mercedes on ikka ka üks ... vot sul säde inimene. tehku natuke revisjonis tööd mis ta muidu sinna ronis.

Anonüümne ütles ...

Aga miks volikogu midagi seal ette ei võta. Ons teil lasteaed või volikogu.

Maakas

Anonüümne ütles ...

Kõik jobud koos.
Joonas oli vanasti ikka asjalik mees. Suursilla jopsik on ainult kohatäide, pole sellest mehest asja ainus mure,oma asju siidisemalt ajada.

Anonüümne ütles ...

Neid lugusid lugedes tundub, et Audru valla volikogus on enamik harimatud või lihtsalt käetõstjast rahasaajad. Töötegemiseks võib ainult raha oma tasku kantimist, nimetada!
Aga eks volikogus on ikka rahva esindajad, kas tõesti kogu vallarahvas, need kes liidu poolt hääletasid, on samasugused. Vallaametnikest ma ei räägi, need seal nagu laulataud koha peale!

Anonüümne ütles ...

Kuule, oled väga kõva pähklit hakanud hammustama, vaata, et kikusid ära ei murra, hoia end.

Anonüümne ütles ...

kas proua volikoguliige on õpilasmaleva vastu?

Millimalli ütles ...

mitte õpilasmaleva vastu vaid selle vastu, et õpilasmaeva sildi all pannakse Valgerannas, teatud isikute poolt, kenasti varjatud äri püsti. Loe Valgeranna Noortelaagri detailplaneeringu seletuskirja (või det plan algatamise, vastuvõtmise, kehtestamise otsuseid)ja vaata, kas leiad kusagil sõnagi autokaravanidest parkimisplatsidest ja autokaravane teenindavast hoonest. Ei leia sa, sest kõiki ei tohi sina (avalikkus) teada. Võta lahti sama planeeringu põhijoonis ja vaata - autokaravanide parkla, perspektiivne hoone autokaravanide teenindamiseks- mõnus äri siis "lastel" puhkajatele parkimisteenust pakkuda või kuulub see ka MTÜ - latelaagri tegevuse juurde. Mõtle, kellele on seda vaja?