Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 21, 2019 postitused

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Kujutis
Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju . 13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole   ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab.  Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna. Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna ATS sellist pädevusnormi ei sisalda Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ameti