21.02.19

Kas linnasekretäril võib olla probleeme tervisega?

Soovin teada milline seadus, õigusakt vm dokument annab linnasekretärile,  Tiina Roht,  õiguse allkirjastada  linnavalitsusele suunatud pöördumiste vastuskirju.

13.02.2019 pöördumises loetlen  ülesse kõik seadused, õigusaktid  (toodud allpool) mis läbi vaatasin ja  milles sellist õigust linnasekretärile antud ei ole  ning palusin väljastada väljavõtte vastava dokumendi vastavast kohast mis linnavalitsuse arvates linnasekretärile (Tiina Roht)  sellise õiguse annab. 

Linnasekretäri ametijuhend sellist pädevust linnasekretärile ei anna.
Asjaajamise kord sellist pädevust linnasekretärile ei anna
Kantselei põhikiri sellist pädevust ei anna
KOKS sellist pädevusnormi ei sisalda
Linna põhimäärus sellist pädevust ei anna
ATS sellist pädevusnormi ei sisalda
Ühtegi sellekohast volitusnormi dokumendiregister ei sisalda
Linnavalitsuse töökorralduse reegid linnasekretärile sellist volitust ei anna
Linnasekretäri ametijuhendis, nagu ka teiste Pärnu linna  ametnike  ametijuhendites, on viidatud   linnavalitsuse teabehalduse korrale   aga sellist korda tegelikult ei eksisteerigi. 


Vastuskirjas 21.02.2019 nr 1-9/17674-8  kirjutab linnasekretär Tiina Roht (väljavõte kirjast) Või  et Lisaks  ......Tule taevas appi!

Kas nüüd said teada milline dokument annab õiguse linnasekretäril, Tiina Roht,  allkirjastada linnavalitsusele suunatud  pöördumiste vastuskirju?
Tahan teada mis AKI sellise mula peale kostab.