30.6.19

Maksid kõik kes autoga rannale ligemale tahtsid pääseda

Usutavalt on veel paljudel meeles kuidas aastaid  tagasi Valgeranda  sissesõidu eest tuli maksta. Kett ees ja edasi ei pääsenud - maksa. Maksid kõik kes autoga rannale ligemale soovisid pääseda. Doberani tee ei olnud tol ajal ei eraomandis ega ka veel mitte valla omandis, et vald võinuks seal kamandada. Keegi  ei küsinud miks raha makstes piletit ei antud,  millisel õiguslikul alusel nõuti riigi tee kasutamise eest raha, või et kuhu, kellele  see raha läks. Nõudes vallalt selgitusi ja dokumente, riigitee sulgemise ja raha kasseerimise kohta selgus, et see toimus  hr Matsalu ja vallajuhtide   ühispettuse projekti raames, isikliku kasusaamise eesmärgil. Siis see petuskeem ka hingusele läks.

Aastaid hiljem on katsetanud sellist kerget rahateenimise võimalust Valgerannas  ka mõned teised.  Praegugi veel seisavad omavoliliselt  paigaldatud märgid, Doberani tee ääres, vahetult enne randa. Riigikontroll on juhtinud sellistele  omavoliliselt randa paigaldatud märkidele valla tähelepanu kuid kuna märkide paigaldajatega ei taheta  probleeme, jäetaksegi rikkumised tähelepanuta.

Idee, võimaldada teatud isikutel, läbi skeemide Valgerannas, munitsipaalmaal ärilist tegevust ja teenida kergelt raha, nii et vallakassa sellest ei paisuks,  jäi vallavanem Siim Suursilla nutikal kambal endiselt  tuha alla hõõguma.
Välja mõeldi uus projekt. Ja kes appi tuleb?
Kes muu ikka kui  jälle  Jõõpre kooli direktor, volikogu aseesimees, Mati Sutt oma  MTÜ - ga Pärnumaa Õpilasmalev.

Jätkan homme. Tule tagasi, saad teada - kes, mida ja kuidas.