Postitused

Kuvatud on kuupäeva oktoober 31, 2018 postitused

Pärnu linnavalitsus kui üldõigusjärglane ei tea ega oska põhjendada .......

.....Audru valla õigusvastaseid haldusakte Audru vallavolikogu otsusega 12 oktoober 2017 nr 60 ( siin ) võõrandati otsustuskorras Audru vallale 87/100 mõttelises osas kuuluv Ahaste külas asuv Ahaste põik 8 kinnistu, hinnaga 521  eurot. Audru vallavara valitsemise kord  ( siin ) § 57 p 1 kohaslelt vallavara võõrandamise otsustab - vallavalitsus   kui võõrandatava vallavara väärtus on  kuni 6000 eur - volikogu   kui  väärtus on vähemalt 6000 euri. Et vallavara võõrandati hinnaga 521 euri, mis on alla 6000 euri, pidanuks vallavara müügi otsustama vallavalitsus,   mitte volikogu . Seega on volikogu poolt 12.okt 2017 antud otsus nr 60 õigusvastane kuna selle on andnud organ (volikogu) kellel puudus selleks pädevus. 25.10.2018 kirjaga teatab Pärnu linnavalitsus (Audru valla üldõigusjärglane), et ei tea ega oska selgitada miks Audru vallavolikogu ületas pädevust ja otsustas õigusvastaselt vallavara võõrandamise mille üle otsustamise oli volikogu  ise    andnud kehtestatud Audru v