21.10.11

Vallavanema lubab puhkusele tööandja- volikogu

13.10.2011 volikogu istung.
Seekord ma ei hakka päevakorra esimesest punktist pihta vaid lõpust, päris istungi lõpust. Meie istungid lõpevad info minutitega kus teatatakse millal toimub järgmine istung ja muu teave mis pole volikogu päevakorras.

Info minutites teatas vastne vallavanem Siim Suursild, et läheb alates 19.10.2011 puhkusele kuna on planeerinud perega reisile minna. Kui plaanid tehtud siis on küll halvasti kui neid ei saaks realiseerida.

Jutu mõte polegi selles, et uus vallavanem tahab kohe puhkusele minna vaid selles, kuidas ta seda otsustas teha.

Vallavanema tööandja on volikogu kes valib vallavanema, (KOKS § 22 lg 1) kinnitab ta ametisse, määrab palga, lubab puhkusele ja lõpetab töölepingu.
Mitte nii - "ma nüüd lähen" ja volikogu lehvitab talle vallavalitsuse uksel.

Ka riigikontroll selgitab, et vallavanema tööandja on volikogu (siin ).
Kopeerin lõigu
"Vallavanemale, linnapeale ja palgaliste valitsuse liikmete töötasu ja ka puhkusetoetuse konkreetse suuruse määramine kuulub seaudse kohaselt vaid volikogu kui tööandja pädevusse".

Puhkuseseaduse § 22 kohaselt puhkus vormistatakse tööandja juures kehtestatud korras. Audru Vallavolikogu ei ole niisugust korda kehtestanud

Seepärast tuleb vallavanema puhkusele lubamine igal korral eraldi otsustada. (Võtta volikogu päevakorda eelnõu " vallavanema puhkusele lubamine" ). Nii nagu seda tehakse teistes valdades.

Simmu ei taha kuidagi nõustuda, et tema puhkusele lubamine või mittelubamine kuulub volikogu pädevusse.

Vallakodanike kalli raha eest palgatud jurist ei ole talle sihukest "lollust" rääkinud ja Simmul pole plaanis oma peaga mõelda.

Tema au ja uhkus saab riivatud, tema ei hakka mingilt volikogult luba küsima.
"See on täielik jama, täielik jama!! Mürises ja porises ning oleks varsti kaane pealt löönu.
Siunas millimallit, kes on totu ja ei tea kus õigusruumis ta elab. (kindlasti ei ela millimalli õigusruumis nimega "Buratino lollidemaa").

Oma jao said Keskerakond, Savisaar.
Aga üldises lärmis ei kuulnud milles Savisaar jälle süüdi oli.
Eks teeb ikka tõsiselt vihaseks kui keegi on sinust targem ja pead veel pikalt enne kingsepp olema kui temani küünid.

Diskusiooni lõpp läks ikka päris käest ära. Puhas lahmimine.

Täna millimallil saiataigen ei kerkinud, vihastasin hirmsasti kui märkasin, et unustasin pärmi lisada. Keda sa kirud, " kes tegi ?" - " ise tegi."
Kirusin Savisaart, kergem hakkas kohe.

Vaata nüüd kuidas maanõunik P.Annus,"vallavanema tööandja", oma käskkirjaga vallavanema puhkusele lubab siin  
ja allpool toon lingid milledele klikkides näed kuidas läheb vallavanem puhkusele haldussuutlikes valdades.

Mõnel juhul ei selgunud esialgu miks vallavanema puhkus vormistati vallavalitsuse korralduse või käskkirjaga, mitte volikogu otsusega - siis leidsin, et nendes valdades oli volikogu kehtestanud vallavanema puhkusele lubamise korra kas põhimääruses või mõnes muus õigusaktis ja andnud sellega vallavanema puhkusele vormistamise õiguse vallavalitsusele

Kiili volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Loksa Linnavolikogu ist protok punkt 2 siin
Rakvere Vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Saue Linnavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Lihula valla põhimäärus , et vallavanema puhkus volikogu otsusega siin
Haljala Vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Viimsi Vallavanema puhkuse vormistamine volikogu poolt (Viimsi teataja lk 15)  siin
Mõisaküla Linnavolikogu istungi protokoll Vallavanema puhkusele lubamine siin Narva –Jõesuu linna põhimäärus kuidas vallavanem puhkusele lubatakse siin
Imavere vallavolikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Torma volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Laeva volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Tahkuranna volikogu otsus vallavanema puhkusele lubamine siin
Orissaare vallavolikogu (protokoll punkt 1) vallavanema puhkusele lubamine siin
Imavere vallavolikogu vallavanema puhkusele lubamine punkt 6 siin
Laheda vallavolikogu määrus kuida vallavanem puhkusele vormistatakse siin
aitab ise otsi edasi.
Mõisaküla Linnavolikogu (ist protok punkt 15 ) linnapea puhkusele lubamine siin

Halliste vallavolikogu siin