17.02.12

Milleks lasteaed algkoolile oma haridusprojektide koordinaator.

Volikogu paneb paika vallavalitsuse-  ja hallatavate asutuste struktuuri ( siin ) mida keegi peale volikogu muuta ei tohi.
Struktuurist lähtuvalt kinnitatakse eelarves ka palgafond.
Võib ka juhtuda, et eelarve on  hoopis õhku täis nagu Audru vallas. 

Kopeerin arupärimise  mille esitasin vallavanem Siim Suursillale. 

Arupärimine

Audru Vallavolikogu on oma 06. aprill 2006 määrusega nr 19 kinnitanud „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur“ mida on muudetud 14 korda ja praegu kehtiv terviktekst on avalikustatud Audru valla koduleheküljel ’’
siin

19.01.2012 volikogu istungil päevakorrapunkt 9 arutelul juures esitasin Teile järgmise küsimuse.
“ Kas Audru valla hallatavate asutuste struktuur vastab volikogu poolt kinnitatule.
Teie vastus oli  „ei tea, ei oska öelda“  

Olin teadlik, et allasutuste struktuurid ei vasta volikogu poolt kehtestatule, seega vastus üllatas mind.

Lindi Lasteaed- Algkooli töötajad (kopeeritud kodulehelt enne kui seda jõuti 21.01.2012 muuta)Maris Moorits  Haridusprojektide koordinaator
marismoorits@hot.ee
Kärt Jürgens Noorsoo- ja kultuuritöötaja kart.jurgens@gmail.com
 
 
Volikogu poolt kinnitatud Lindi Lasteaed- algkooli sruuktuuris ei ole ette nähtud haridusprojektide koordinaatori kohta (M. Moorits)  ja Kärt Jürgens on lasteaia kokk mitte noorsoo kultuuritöötaja .
 

Mõni päev peale 19.01.2012 volikogu istungit  asendati Lindi LAAK kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja Kärt Jürgensi nimi Anneli Aasmaa omaga.
Maris Moorits on hoolekogu esimees ja Anneli Aasmaa aseesimees kumbki ei olnud Lindi Lasteaed Algkooli töötajad.

Teie, Siim Suursild olete sama hoolekogu liige. On põhjendatud arvamus, et valla raha kanditakse Lindi LAAK hoolekogu kaudu välja, struktuuris kinnitamata kohtade läbi. 
Väitsite ajalehele P.P, et võtate tööle projektide kirjutaja - ilmneb, et niisugune töökoht oli olemas, peidetud kujul, Lindi Lasteaed algkooli nimekirjas. 
  

19.01.2012 volikogu istungil väitsite, et M. Moorits asus Audru valda tööle 05.01.2012 see ei olnud jälle tõene - tegelikult esines M. Moorits Audru valla projektijuhina juba 2010 aastal.

Teadaolevalt kavandatakse hallatavate asutuste eelarvesse personalikulud vastavalt volikogu poolt kinnitatud struktuurile.
Volikogu Lindi Lasteaed Algkooli eelarvesse haridusprojektide koordinaatorile töötasu ette ei näinud.

1. Milliselt Lindi Lasteaed Algkooli (vm) eelarve realt toimus haridusprojektide koordinaatorile palga maksmine ja kelle arvelt.
2. Miks kokk Kärt Järgensi ametiks näidati kodulehel noorsoo- ja kultuuritöötaja
3. Miks peale volikogu istungit (19.01.2012 ) Kärt Jürgensi nimi Lindi Lasteaed Algkooli kodulehel asendati Anneli Aasmaa omaga ? 
4. Miks vallavalitsus ei teinud volikogule ettepanekut näha struktuuris (loomulikult vallavalitsuse ) ette haridusprojektide koordinaatori kohta kui pidas seda vajalikuks, vaid moodustas ise õigusvastaselt sellise nimetusega koha (kas vallavalitsuse persónalikulutusi  taheti näidata väiksemana, et haridusprojektide koordinaatori koht Lindi Lasteaed Algkooli juures näidati)      
Palun vastake kõigile küsimusele, selgitage ja põhjendage volikogu poolt kinnitatud struktuurist mitte kinnipidamist (Lindi LAAK ei ole ainuke). Kindlasti on Teil sellele mingi mõistlik selgitus.


 Kui verivärske vallavanem, Siim Suursild, Pärnu Postimehe vahendusel (siin ) oma plaanidest rääkis,
"Tahan tuua mõne uue ametniku valda arendustegevuse peale, et nad hakkaksid projekte kirjutama,”  unustas ta lisada, et plaanis on hoopis ammu loodud ametikohad seadustada.

(isikutel, kelle nimed siit läbi jooksevad ja on tahtmatult asjaosalisteks saanud, ei näe mina vähematki süüd)

Või et vallavanem on volikogu esindaja.....

Kes ta siis on, vallavanem või volikogu esindaja?
Mõne valla hallatava asutusega on Siim Suursillal kohe eriline side.
Lindi Lasteaed Algkooli kodulehelt loen, et Siim Suursild on seal lasteaia hoolekogu liige, volikogu esindajana  siin, kuna eeldavalt varsti muudetakse lasteaia kodulehel andmeid siis kopeerin sealt hoolekogu liikmete nimed : Maris Moorits (esimees), Anneli Aasmaa, Tiina Saar, Madli Soovik, Jaanus Orgusaar, Sülvi Kaljurand, Anu Kübar, Peep Tarre vallavalitsuse esindaja ja Siim Suursild volikogu esindaja)

Hoolekogud on kinnitatud vallavalitsuse korraldustega.
Vaata kes kinnitati Audru Vallavalitsuse korraldusega Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu liikmeteks, sellelt Siim Suursilla nime ei leia (erinevusi teisigi) korraldus 
(kopeerin)

Kinnitada Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises koosseisus:
Leana Siinne
Tiina Laaso
Tiina Saar
Anneli Aasmaa
Toomas Nigol
Sülvi Kaljurand
Anu Küber
Peep Tarre – vallavalitsuse poolt
volikogu esindaja

 Siim Suursilda ei ole korraldusel aga lasteaia kodulehel on ta nime kirjas.

Kas mees hakkas ise hoolekogu liikmeks?
Halloo.....hallooo ....
vallavanem, kelle volitused volikogu liikmena on ammu peatatud,  esindab  volikogu.

Eilsel  (16.02.2012) volikogu istungil, kui vallavanem vastas minu arupärimistele (Lindi Lasteaed Algkooli kohta),   püüdsin Jaanus Põldmaa haamripõrutuste saatel saada sellele küsimusele vastust.

Siim Suursild küsimusele vastata ei tahtnud kuid lõpuks arvas, et tema selles mingit probleemi ei näe aga kui volikogu tahab siis ta võib ju Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu esindamisest, volikogu liikmena loobuda.
(aga millal on volikogu enne midagi tahtnud - ei piiksugi)

Millimalli arvas, et mitte "võin" vaid "pead", sest vallavanem saab esindada vallavalitsust, mitte volikogu! 
See ei meeldinud.

Põldmaa peksis kui Gunnar Graps  haamriga vastu lauda. Täielik kakofoonia. Graps vähemalt teadis mida ta tegi aga Põldmaa lahmis niisama, et olla peaesineja selles sõus.

Ja siis tegi peaesineja Põldmaa avalduse:
Helilindilt:
"Teatan teile, et mina rohkem arupärimisi vallavolikogu koosolekule ei võta.

Päris kohane avaldus Hr Põldmaa kohta.
Hea veel, et nurka ei pannu.

Nii  "tugeva" juriidilise põhjaga mees!
Tulnuks ikka sinna "Põld" ja "Maa" juurde korraldama jääda.
Kui seadus ja valla põhimäärus näevad ette volikogu istungil arupärimistele vastamise siis võib ainult totu arvata -  et temal on õigus korraldada teistmoodi (lasteaed).