Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 17, 2012 postitused

Milleks lasteaed algkoolile oma haridusprojektide koordinaator.

Volikogu paneb paika vallavalitsuse-  ja hallatavate asutuste struktuuri (  siin  ) mida keegi peale volikogu muuta ei tohi. Struktuurist lähtuvalt kinnitatakse eelarves ka palgafond. Võib ka juhtuda, et eelarve on  hoopis õhku täis nagu Audru vallas.  Kopeerin arupärimise  mille esitasin vallavanem Siim Suursillale.  Arupärimine Audru Vallavolikogu on oma 06. aprill 2006 määrusega nr 19 kinnitanud „Audru Vallavalitsuse teenistujate ja hallatavate asutuste koosseisude struktuur“ mida on muudetud 14 korda ja praegu kehtiv terviktekst on avalikustatud Audru valla koduleheküljel ’’ siin 19.01.2012 volikogu istungil päevakorrapunkt 9 arutelul juures esitasin Teile järgmise küsimuse. “ Kas Audru valla hallatavate asutuste struktuur vastab volikogu poolt kinnitatule. Teie vastus oli  „ei tea, ei oska öelda“   Olin teadlik, et allasutuste struktuurid ei vasta volikogu poolt kehtestatule, seega vastus üllatas mind. Lindi Lasteaed- Algkooli töötajad (kopeeritud kodulehe

Või et vallavanem on volikogu esindaja.....

Kes ta siis on, vallavanem või volikogu esindaja? Mõne valla hallatava asutusega on Siim Suursillal kohe eriline side. Lindi Lasteaed Algkooli kodulehelt loen, et Siim Suursild on seal lasteaia hoolekogu liige, volikogu esindajana   siin , kuna eeldavalt varsti muudetakse lasteaia kodulehel andmeid siis kopeerin sealt hoolekogu liikmete nimed : Maris Moorits (esimees), Anneli Aasmaa, Tiina Saar, Madli Soovik, Jaanus Orgusaar, Sülvi Kaljurand, Anu Kübar, Peep Tarre vallavalitsuse esindaja ja Siim Suursild volikogu esindaja ) Hoolekogud on kinnitatud vallavalitsuse korraldustega. Vaata kes kinnitati Audru Vallavalitsuse korraldusega Lindi Lasteaed Algkooli hoolekogu liikmeteks, sellelt Siim Suursilla nime ei leia ( erinevusi teis igi ) korraldus   ( kopeerin ) Kinnitada Lindi Lasteaed-Algkooli hoolekogu järgmises koosseisus: Leana Siinne Tiina Laaso Tiina Saar Anneli Aasmaa Toomas Nigol Sülvi Kaljurand Anu Küber Peep Tarre – vallavalitsuse poolt volikogu esi