17.05.10

Kevad on imeilus ja on tunne, et kohe midagi juhtub....

Suvi on käes. Saab lõpuks aknad valla lükata, rohelisel murul istuda ja sooja päikest ja päikeseloojangut nautida - lihtsalt olla. Õhtul võib ka pikemalt akent lahti hoida, tuba ei lähe kohe külmaks vaid hoopis mõnusalt kevadiseks ja värskeks. Linnud on juba laulmise lõpetanud ning õhtune jahedus pressib end praokil aknast tuppa, pannes kardinad liikuma.
Näen, kuidas pimedus külale langeb enne veel, kui taevas tumeneb.

Kevad on imeilus, on tunne, et kohe midagi juhtub … aga tegelikult ei juhtu midagi. Misasi see juhtuma , tulema või ilmuma peaks ei teagi, aga see on nii ebaõiglane, et seda ei juhtu.

Hommikul õue, õhtul tuppa ja aina üks ennustamine - milline ilm homme tuleb. Tulgu või vihma aga tuult ei taha. Kõige hullem on põhjatuul.
Põhjatuul on alati külm, puhugu ta või lõunast.

Suve tulekuga läheb jalg gaasipedaalil raskemaks, vihastad kui keegi 70 ga su ees pargib ja tahaks kohe halvasti öelda. Krt suvel tuleb kiiremini sõita. Aga kui ise valgusfoori taga mõttesse ja kohmitsema jäin, rohelise käest lasin , tõmbas bemmimees kõrvale ritta ja karjus läbi akna „kas jäite siia lõunale või“. No on mats, ah. Või ei meeldinud talle minu Opel.
Oled kuulnud
(Sõidab Bemm ja Opel tema taga köiega, tuled vilkumas. Äkki Mersu paneb 200ga mööda.Bemm võtab väljakutse vastu ja sõidab samuti 200ga.Tee ääres seisab politseinik ja helistab ülemusele: "Te ei usu,mida ma praegu näen: BMW ja Mercedes sõidavad 200-ga ja Opel vilgutab tuledega, et tahab mööda minna.)

Et igati vinge masin siis.

Ja kohe kohe on toomingad kuuri taga õites kus ööbik vahetpidamata laksutab. Varsti harjud sellega nii ära, et unustad sootuks tema olemasolu aga kuuled teda jälle kui und ei tule.
Hilja õhtul võiks ta lõpetada. Panen õuele sildi „laulmine öösiti keelatud“ ja joonistan linnupildi.

Võrratu suve algus.

Ei, ka kevades ja suves ei saa olla kõik ilus. See on millimalli blogi, kus isegi kevad ja suvi on patused.

Linnud plädistavad su pesunöörid täis, sääsed ronivad pragudest välja, kaunid Eesti ojad on lahti sulanud ja haisevad, kilekotid vedelevad siin ja seal, kõikjal on koerajunnid ja vaata, et sa mättalt puuki ei saa.

Kas siis sellist suve me tahtsimegi!?!

Toas on hämaravõitu, paberid on laual laialilaotatud ning ootavad. Mõtelda on hea, rääkida raskem ja kirjutada veel hullem. Pimedus on mind alati lummanud - pigem hämarik.

Kui tuleb mõni hea mõte, siis on see vaja ruttu märgistada. Siis on lootust, et saab ka nädala või kuu möödudes selle mõtte juurde tagasi pöörduda, sest mõtted võivad igaveseks minema lennata, kui neid ei rõngasta. Tundugu need mõtted pealegi teistele mõttetult labased ja igavad -- või hoopis vastupidi, veidrad ja koguni hullumeelsed.
Ei pea kogu aeg rõhutama, et tegemist on „ainult minu tagasihoidliku arvamusega“. Ei pea tõmbama tekki üle pea ja kartma „appi, mis teised minust arvavad“.

Oluline pole, mida meile öeldakse, vaid see, kuidas me öeldule reageerime."

Meeleolu on suviselt lilleline ja tahaks seda natuke nautida. Nii palju oleks kirjutada mida võiks/peaks vallarahvas teadma aga suvel nõuab see minult liiga suurt pingutust.

Panen ülesse kohtukeissi mida Audru vallajuhid siiani kiivalt varjasid, sest kogu selle kalakasvatuse detailplaneeringu ümber toimunud valetamistest, vassimistest ja varjamistest ei tohtind rahvas tõde teada.

Tulemus oli juba ammu paika pandud ja see oli ka millimallile teada aga kardeti ikka veel, et äkki ........äkki julgeb keegi ikkagi tunnistada mida käperdised kokku valetasid ja soperdasid. Aga ega me ju keegi unusta kus riigis me elame. Varsti saame seda veel rohkem tunda ja siis hakkab süüdlaste otsimine aga keegi pole süüdi.

Oma vigade pettuste peitmiseks tehti millimallist saatan kes kiuslikult võitleb kalakasvatuse vastu.
Tegelikud põhjused jäeti selgitamata ja valetati alguset peale.

Põhimõte oli lihtne - ise lunastajana rahva ette ilmuda.


Kaebus siin
Ornitoloogide seisukoht siin
Keskkonna Õiguse Keskuse (KÕK) seisukoht siin või siin
Kokkuvõtlikult mõned punktid, miks olen seisukohal, et niisugusel kujul maailma suurimat kalakasvatuse detailplaneeringut menetleda ei oleks tohtinud, see oli õigusvastane. (kohtuotsus allpool).

1. Riigiteatajas ja mitmel muul dokumendil valetati detailplaneeringu maa-ala pindala suurust, seega anti meelega valet infot.
2. Kogu maa-ala, mis detailplaneeringu alla tegelikult jääb, ei kaasatud detailplaneeringu ala hulka. Oli ilmselge, et kavandatu ei mahu alale, mida ametlikult näidati.
3. Varjati kalakasvatuse alla jäävate maade erastamise õigusvastasust mis ka Riigi Maaameti kirjas välja toodi ja millele Pärnu Maavanem juba ligi aasta järelevalvet teeb, lootes venitada kohtusaaga lõpuni.
4. Takistati juurdepääsu planeeringumaterjalidele, sest millimalli oli näidanud huvi nende vastu.
5. Kõigi teiste detailplaneeringute materjalid on kodulehel kuid kalakasvatuse materjalid võeti maha, olid viited linkidele, mis tegelikult ei avanenud - kaval, sest väliselt kõik korras.
6. Väideti, et detailplaneeringu materjalid ei peagi kodulehel kättesaadavad olema, hiljem hakati vassima tehnilisest probleemist.
7. Keskkonnamõju hindamisel tõid eksperdid välja olulise negatiivse mõju keskkonnale. See aruanne avalikustati ja rahvas (kes tahtis lugeda) oli teadlik, et kalakasvatusega kaasneb oluline negatiivne mõju.
8. Sellise olulise negatiivse mõjuga ei oleks saanud aruannet heaks kiita ja detailplaneeringut kehtestada.
9. Ekspertidele hakati avaldama survet, et nad kirjutaksid aruande ümber ja ei näitaks, et kalakasvatusega kaasneb oluline negatiivne mõju. Eksperdid olid sunnitud seda tegema.
10. Nüüd oli tekkinud olukord kus avalikustati üks aruanne (kus näidatud oluline negatiivne mõju) kuid peale avalikustamist kirjutati see ringi (salaja, sest uut avalikustamist ei toimunud) nii, et mingit negatiivset mõju enam ei näidatud.
11. Aruanne kirjutati just nii ilusaks nagu keskkonnaministeeriumile meeldis ja vaja oli. See, et rahvast peteti, polnud oluline. Tulnuks rääkida, et niisugune muudatus tehti ja see muudatus avalikustada. „Aga rahvas on ju loll“. Ametimehed panid asjad paika nii nagu tahtsid. Aga meil ju objektiivne kohus - tule eile meile.
12. Hinnangu sellele sobingule andis ka Keskkonna Õiguse Keskus kelle seisukoht oli - aruannet ei oleks tohtinud muuta ilma seda uuesti avalikustamata. See on õigusvastane.
13. Kõik vaided (vastuväited) detailplaneeringu kohta salati maha. Neid oleks tulnud arutada volikogus ja ainult volikogu võis neile vastata. Tegelikult vormistas keegi lihtsalt volikogu nimel vastuse.
14. Tegemist on maailma suurima kalakasvatuse rajamisega, mille toimimine/ mittetoimimine ja ohtlikkus on ettearvamatud see on kirjas ka KSH aruandes.
15. Merre (2 km kaugusele) ehitamine pole Eestis veel seadustatud.
16. KSH aruandes on toodud välja mitmed suured ohud, üks olulisem neist haisulevik (selle vastu ei nähtud mingeid meetmeid)
17. KSH aruande kohaselt on oluliseks riskiks puhastusseadmete rike, millega kaasnev mõju laieneb kogu ökosüsteemile ja võib suure tõenäosusega mõjutada kogu Liivi lahte.
18. Käitis on „Kemikaaliseaduse“ tähenduses ohtlik ettevõte. Pole tehtud ühtegi riskianalüüsi kemikaaliseaduse tähenduses. Lähtudes kasutatavate kemikaalide kogustest, saab käitis olema ohtlik ettevõte juba peale 1 etapi valmimist.
19. Planeeringu menetlemisel ei maandatud mingeid riske. Omavalitsus ei tellinud ühtegi uurimust.
20. Riske lindudele hindasid ornitoloogid aga inimene kui üks looduse osa, tema elu ja tervis, ohud, hirmud, tulevik ei läinud omavalitsusel korda.
21. Kohalik omavalitsus oleks pidanud planeeritavale Kalakasvatusele tervikuna ja seda teenindavatele infrastruktuuridele sõltumatu riskianalüüsi koostamise korraldama, kaasa arvatud stsenaariumid võimaliku suurõnnetuse korral, ja avalikustama selle analüüsi tulemused. Ette nägema vähemalt püsiseiresüsteemi rajamise, mis võimaldaks mistahes ajahetkel tuvastada saaste ja mille teave oleks inimestele reaalajas jälgitav.
22. Pole hinnatud õnnetuse toimumise tõenäosust ja selle tagajärgi - inimlik eksitus tööprotsessis, kontrollimisel või hooldusel, rikked, füüsikaliste ja keemiliste parameetrite väljumine etteantud piiridest, ehitus- ja planeerimisvead, loodusõnnetus (uleujutus) jne. Pikem voolukatkestus.
23. Pole läbi viidud uuringuid mis väljendaksid heitvee võimalikku mõju lahe vee kvaliteedile talvetingimustes.
24. KSH läbi viimise juures toodi piiranguid seadva tingimusena välja planeeringu ülipingsat ajagraafikut mistõttu jäi vähe aega erinevate ekspertide vaheliseks kommunikatsiooniks ning takistatud oli mõju hindamise käigus tehtavate järelduste laiapõhjaline arutelu.

Ja kus sa näed siin lihtsalt kiuslikku vastuseisu kalakasvatusele, äkki tõded sinagi, et viidatud on ikka planeeringu menetlemise käigus tehtud jämedatele, rämedatele rikkumistele.

Ära unusta, et tegu on maailma suurima kalakasvatusega aga planeeringut menetleti .......maailma madalamal tasemel.

Kohtuotsust lugedes näed, et ühtegi minu poolt toodud tõendit ei käsitletud - vaikselt mööda.
Vaata siis ka kuidas kohtuotsuses ümmardamist õpetatakse. Meil käis see koolis teisiti aga kuidas sa ikka selle õnnetu vallavalitsuse muidu välja vabandad. Ja kirjatöö pikkust saab ikka nii trimmida, et kopeerid lisad teksti nagu käesolevagi kohtuotsuse puhul.

otsus siin siin

Aga mõtted siis Tammsaarelikud

Andres püüab leida tõde, rassides oma maaga väsimatult ja järjekindlalt, kuid sealjuures tajudes, et hoolimata pingutustest jääb õigus ikka Tagapere Pearule. Andres mõistab, et võitlus maaga kestab tegelikult igavesti ning annab heal juhul tulemuseks vaid viigi. Mis teeb vaene mees tõe ja õigusega, seda on rikastele vaja. Neid on advokaadil hea kasutada; töömehe jaoks on nad kasutud.

Nautige suve ja olge mõnusad