20.05.16

Audru vallas korraldab MTÜ Lavassaare Külaselts õigusvastaselt valla maal tasulist parkimist ja rikastub alusetult.

Olen tihti kuulnud, et Suursild on  lagastanud Audru vallas kultuurimajad,  kultuuri ja andnud sulidele,  kes ennast MTÜ- desse peitnud, võimaluse valla ja  elanike arvelt põhjendamatult rikastuda.  Kultuuris oskamatu  kaasarääkijana ei ole millimalli  seniajani  sellel teemal eriti sõna võtnud.
Lao sadamas toimunud  räimefestival, kus oli  tohutu rahvas ja melu,  jättis hea mulje. Väikesele maaalale mahtus palju müüjaid- ostjaid ja autod  leidsid tasuta parkimiskoha väga sõbralike  liikluskorraldajate abiga.
Mitu aastat on käidud Kihlepas, MTÜ  Eassalu - Neitsi Külaseltsi poolt korraldataval Võilillefestivalil, samuti hea mulje. Keegi ei oota käsi pikas auto kõrval - anna, anna - nagu väikesed mustad poisid.  Otsi ise teeääres parkimiskoht ja mine ja naudi -  ostle, kuula muusikat, loenguid ning kui sa just eriliselt kade tüüp pole siis jäta midagi ka korjanduskarpi oma võimaluste ja südametunnistuse järgi. Meeldiv rahulik õhkkond.  

 Aga või ka teistmoodi, ei saa üldistada.
Juba kolmandat aastat korraldab MTÜ Lavassaare Külaselts vanavara laata ja pasunakooride ülevaatust. Jääb mulje  -  õilis, omakasupüüdmati tegevus.
Aga....
Puhas äriline ettevõtmine  valla vaikival  teadmisel.
Milles siis äriidee seisneb (peale selle, et toitlustavad ja viina müüvad MTÜ  liikmete enda äriettevõtted).

Audru vald annab tasuta MTÜ Lavassaare Külaseltsi kasutusse  vanavara laada toimumise ajaks Audru vallale kuuluvad üldkasutatavad maad (Staadioni maaüksus ja Noortepargi maaüksus) korraldaja   MTÜ Lavassaare Külaselts paneb aga maa puhaskasumit teenima. Mis oleks veel nutikam kui tasuline parkla  kuhu suunatakse kõik autod, sest mujal parkimist ei lubata kuigi võimalusi oleks kuhjaga  (auto 1 eur).
Iga tänava otsa  mõni nn valvur, et keegi kõrvaltänavaid pidi läbi ei pääseks ja raha kukub MTÜ kukrusse kui ratsahobuse sedasamust.
 Mulle helistasid mitmed Lavassaare elanikud kes kurtsid, et lapsed või sugulased sõitsid möödunud aastal külla kuid läbi ei pääsenud enne, kui oli makstud 1 euro.  
Üks selline aktivist  MTÜ st istub volikogus, ja mõtleb välja  uusi plaane  heategevuse sildi all.

Ja nüüd pühapäeval 22.05.2016 jälle   MTÜ Lavassaare Külaseltsi poolt  korraldatav Vanavara laat koos tasulise parkimisega ja teede sulgemistega.  Isu kergelt saadud raha järel kasvab, vaja rohkem ja suuremaid parklaid ja seekord taotleti vallalt veel  üht üldkasutatavat maad MTÜ kasutusse.  Et kõigilt ikka raha kätte saada, ja  et keegi ei saaks parkida ka väljaspool asulat  tee ääres siis  paigaldab MTÜ Lavassaare Külaselts parkimist keelavad märgid juba kusagile  poolteist km enne Lavassaare alevit. 

Kas ei pane mõtlema  miks teised MTÜ d ei korralda laatadel,  festivalidel jm tasulisi parkimisi kas nemad on totud, et ei taha kergelt saadud raha. Põhjendatud arvamus neil kes ütlevad, et ega Siimgi tühja taskuga jää, ebaseadusliku tegevuse lubamine peab saama tasutud.

Helistasin läbi mitmed kohalikud omavalitsused, et saada nende seisukoht sellise tasulise  parkimise korraldamisele MTÜ poolt.   
Peale sündmust annan täpsema  juriidilise pildi  MTÜ Lavassaare Külaseltsi tegevusest ja Audru valla osast selles.

Aga seniks ...

KUI KÜLASTAD 22.05.2016  LAVASSAARES VANAVARA LAATA SIIS JÄTA MEELDE.

-Lähtuvalt seadusest on parkimise ( sh tasulise) korraldamine  kohalik omavalitsuse ülesanne (Audru vallavalitsuse) mitte ühelgi MTÜ l ei ole õigust parkimist korraldada. Kohalik omavalitsus ei saa seda ülesannet MTÜ le ka edasi volitada kuna seadus ei anna edasi volitamise õigust (seega ei ole MTÜ-l  Lavassaare Külaselts õigust parkimist korraldada )

-Audru -Lavassaare - Vahenurme  tee on riigitee (mitte kohalik valla tee)  ja vallal ei ole õigust anda ühtegi (sulgemis) luba või mingite (parkimis) märkide paigaldamist vaid see on ainult tee omaniku,  Maanteeameti õigus.

- Maanteeameti väitel  ei ole MTÜ- le  Lavassaare Külaselts antud luba mitte ühegi teelõigu sulgemiseks (saad kontrollida ka ise Maanteeameti kodulehelt) ega parkimiskeelu märkide paigaldamiseks.

-Audru valla dokumendiregistris olevatest dokumentidest ei nähtu, et vallavalitsus oleks andnud MTÜ-le  Lavassaare Külaselts ka mingeid tänavate sulgemise või sinna märkide paigaldamise luba Lavassaare alevis.

-  MTÜ Lavassaare Külaselts valetab kui väidab,( taotluses vallavalitsusele) , et liiklust hakkab laada ajal reguleerima   AS Teede REV-2.  AS REV-2 teatas, et MTÜ on neilt tellinud ainult plaani tegemise (liikluskorralduse plaan ) rohkem ei olevat neil MTÜ Lavassaare Külaseltsi ja vanavara laadaga midagi pistmist (seega kes korraldab liiklust ah, seda ei saa teha mitte igaüks ega mingi külaseltsi liige.)

Halloo Audru vallavalitsus......., halloo Siim  ....... kes peab korraldama järelevalvet ah. Pärast tuleb välja, et olite jälle puu otsas ( nagu siis kui   Valgerannas suleti avalik tee ja läbipääs randa eraettevõtte poolt ) .

Seega, juhul kui 22.05.2016 tehakse sulle Lavassaares liikumisel mingeid takistusi  küsi näha vastavaid dokumente mille alusel takistusi tehakse . Kui neid näidata ei ole  võta oma mobiil ja  kutsu politsei - takistatakse õigusvastaselt vaba liikumist.


Kui arvad, et palju kära mingi 1 euri  pärast siis  - palju õnne sulle  ja ära hädalda, et oh milline seadusetus igal pool valitseb jne  ise oma ükskõiksuse või pugejalikkusega  seda soodustad ja lubad.