Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 7, 2011 postitused

Näiline avalik menetlus - nimepanek

K ohanimeseaduse ( siin ) kohaselt määratakse   teele (ka   erateele)    nime. Nime määramise eelnõu tuleb  avalikustada valla kodulehel   15 päeva enne selle kinnitamist,   et vallarahvas saaks teha oma ettepanekuid    ja esitada   vastuväiteid - kui neid peaks olema. Kas seda õigust kasutatakse või ei,   pole oluline,   võimalus peab olema antud,   nii on paika pandud Kohanimeseaduse §   6 lg 8 ja Audru valla   08. aprill 2010 määruses   nr 18 “Kohanime määramise korra kehtestamine “ § 4 Eelnevatel aastatel Audru vallas avalikustamise nõudest kinni ei peetud. Vallavalitsus määras teedele, tänavatele, bussijaamadele nimed nii, et vallarahvas ei kuulnud sellest midagi, kaasarääkimise võimaluse andmisest rääkimata. Aastatagusel volikogu istungil,  kui millimalli  ühele  teele nimepaneku vastu hääletas, kuna  avalikku menetlust ei olnud korraldatud,     tõstis   valimisliit kisa ja praegune volikogu esimees   pritsis sappi , et millimalli olevat isegi teele nime andmise vastu.