22.1.11

Valed lähevad aina jaburamaks - kellel katus sõidab?

Minuga võttis ühendust inimene kes oli pettunud, et millimalli ja proua Inda töötavad vallajuhtide poolt väljatöötatud õilsa plaani vastu - kuidas "mittesoovitud" direktorist vabaneda.
Selgus, et plaan, millega saavat direktorist vabaneda, oli hoopis plaan toetuse väljapetmiseks, keskkooli tegevuse lõpetamisel.

Neile, (väidetavalt 60%) kes ei pooldanud direktori jätkamist, räägiti järgmist.

Haridusnõunik, Peep Tarre, oleks pidanud tegema direktorile kolm käskkirja, siis saanuks direktori vallandada. Aga Tarre (kas ei leidnud põhjust või ei julgenud) magas selle võimaluse maha - nüüd ei ole alust vallandamiseks. Direktorile oli antud tähtaeg ise lahkumisavaldus kirjutada aga "allumatu" ei soovinud valla poolt pakutud võimalust kasutada. Nüüd ei aita muud, kui tuleb (korraks) keskkooli tegevus lõpetada.
Seda kutsutavat restruktrueerimiseks??
Kui keskkool tegevuse lõpetanud, saab direktori vallandada, kui direktorist lahti, teeme keskkooli tagasi.

Mõistus tule koju!
Halloo .......kohapoiss simmu, matu, mersu - kelle katus sõidab!

Kas oma naksitrallidele rääkisite sama vaimuka loo, et need kooris kätt tõstaksid? Tõstavad, tõstavad, pole kahtlust, neile pole isegi lugu vaja.

Millimallil ja proua Indal on ka head tuttavad maavalitsuses.
Üks kõne ja asjad paigas.

Audru vallajuhid on Audru Keskkooli tegevuse lõpetamises maavalitsusega kokku leppinud juba 2004 aastal siis kui koostati Pärnu maakonna hariduse arengukava (kas juba 2004 ei saanud direktorist lahti?)
Otsuse peab veel ainult volikogu kinnitama ja see tuleb teha 1 märtsiks, viimane daatum 1 aprill.

Seega tullakse Audru keskkooli tegevuse lõpetamise otsuse eelnõuga volikogu ette kas veebruari- või märtsi istungil (hiljem ei saa), sest Audru keskkooli põhimääruse VII osa punkt 69 ütleb "Kooli reorganiseerimisest või sulgemisest teatatakse Haridusministeeriumile, õpilastele, lastevanematele ja kooli töötajatele vähemalt kuus kuud enne uue õppeaasta algust"

Et Siim Suursild ja Mercedes Merimaa kandideerivad riigikogu valimistel, siis eeldavalt ei soovi nad halba reklaami, keskkooli tegevuse lõpetamise otsus võetakse vastu peale riigikogu valimisi, märtsi istungil. Kui hääled käes, näed keskmist sõrme.

Suti Mati ja muruneitsi pole keskkooli kaotamise plaanist muidugi kuulnudki.
Loe revisjonikomisjoni protokolli ja vaata hoolega 1 päevakorrapunkti 3 punkti 2 lauset "M. Sutt tegi ettepaneku ....... kuna vabanevaid kooliruume oleks otstarbekas kasutada lasteaia tarvis.

siin https://docs.google.com/leaf?id=0B2O3WIDSBFSdMGQyODQ3Y2MtYjJjYS00YTgxLTlmNmEtYmFkOTdkOWRkYjIx&hl=en&authkey=CN_nwfkG
Audru Keskkooli õpilaste kiri https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2O3WIDSBFSdMTkzZGVjYzQtMjZlMC00ZjBlLWEzNGYtMjg4NGQzYjE0OTll&hl=en