Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 14, 2013 postitused

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud. Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval. Sõnad   “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et    sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada. Juba ühinemisprotsessi algatamine   ei toimunud õiguspäraselt. Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin   ja   siin ),   mis on kogu protsessi   aluseks,   ei ole seadusega kooskõlas. Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise