14.05.13

Ühinemisprotsess Audru vallas on algusest peale toimunud õigusvastaselt

Nüüd on siis Audru ja Lavassaare vald niikaugel, et ühinemine on sama kui toimunud.

Eesti Vabariigi põhiseadus ütleb, et kõiki kohaliku elu küsimusi otsustavad ja korraldavad kohalikud omavalitsused, kes tegutsevad seaduste alusel iseseisval.

Sõnad  “seaduste alusel” ei taha kuidagi mõnele pähe ära mahtuda. Millimalli ei ole ühinemise vastane kuid ei nõustu sellega kuidas see läbi viidi. Et asjast on kõige rohkem huvitatud Vabariigi Valitsus siis otsus ühinemise kohta oli juba ette ära tehtud, soperdati veel ainult kokku mõningad dokumendid. Volikogu liikmed arvasid, et  sellise ühinemise võinuks jokkis peaga viinapitsi taga korda ajada.
Juba ühinemisprotsessi algatamine  ei toimunud õiguspäraselt.

Lavassaar Vallavolikogu otsus 11.12.2013 nr 40 „Haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanek“ ( siin  ja  siin),  mis on kogu protsessi  aluseks,  ei ole seadusega kooskõlas.

Nimetatud otsuses ei ole viidet mitte ühelegi seadusesättele mis oleks otsuse andmise õiguslikuks aluseks.

Õiguskantsler ja Riigikohtu halduskolleegiumi (kohtuasjas  nr 3-3-1-18-96) on märkinud,et  haldusakt peab olema kontrollitav.  Selleks aga, et haldusakt oleks kontrollitav, peab ta olema motiveeritud ja sisaldama viidet konkreetsele seadusesättele.

Sellise õigusliku aluse puudumisel on haldusakt ebaseaduslik.
Seega juba ühinemisprotsessi algatamine ei toimunud õiguspärase haldusakti alusel.
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse (edaspidi lühendatult ETHS) §9 lg 3 (siin ) kohaselt tuli otsus saata 10 päeva jooksul  ka maavanemale ja Sisseministeeriumile. Miks ei nähtud, et otsus ei ole seadusega kooskõlas ega tehtud ettepanekut seda parandada?
 
Vaata kuidas Taebla vald  teeb Ridala ja Oru vallavolikogule ettepanekut ja kuidas ta vormistab otsuse preambula viidates korrektselt  seaduse sätetele siin )

järgneb

Kommentaare ei ole: