Postitused

Kuvatud on kuupäeva märts 20, 2017 postitused

Selline väike sotsiaalabi siis eksmaavanem T. Kivimägi poolt Valgeranna Golfiväljaku rajajatele.

Nelja kinnistu ja Sanga noorkarjalauda müügi eest vähenes siis Oü Audru Mõisa võlg AS-le Pajker  2 832 600 kr. ( selle summa hulgas ka maavanema poolt sigadele golfiväljaku tarbeks erastatud 2 kinnistud Valgerannas - Jõeääre ja Metsaääre ). Maad käes alustati uue aktsiaseltsi AS  WHITE BEACH DEVELOPMENT asutamist  Valgeranna golfiväljaku rajamiseks milleks plaaniti anda mitterahalise sissemaksena  aktsiakapitali  üle need samad Jõeääre ja Metsaääre kinnistud (osaliselt). Kuna  seadus nägi ette,et mitterahalise sissemakse puhul pidi vara väärtuse hindama ekspert siis lasi hr R. Matsalu Jõeääre ja Metsaääre kinnistute osa, mis jääb golfiväljaku alla, hinnata eksperdil -  A. Alliksaare kinnisvarabürool. 07.mai 2001 tehtud eksperthinnangu alusel  (eksperthinnang  siin  ) on Valgerannas asuvate Jõeääre ja Metsaääre maaüksuste golfiväljaku alla jäävate alade väärtus 10 320 000  krooni. 04.09.2001 on koostatud notariaaldokument nr 5796 ( siin   lõpus )  kus Ragner Matsalu kes tegut