20.03.17

Selline väike sotsiaalabi siis eksmaavanem T. Kivimägi poolt Valgeranna Golfiväljaku rajajatele.

Nelja kinnistu ja Sanga noorkarjalauda müügi eest vähenes siis Oü Audru Mõisa võlg AS-le Pajker 2 832 600 kr. (selle summa hulgas ka maavanema poolt sigadele golfiväljaku tarbeks erastatud 2 kinnistud Valgerannas - Jõeääre ja Metsaääre).
Maad käes alustati uue aktsiaseltsi AS WHITE BEACH DEVELOPMENT asutamist Valgeranna golfiväljaku rajamiseks milleks plaaniti anda mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali üle need samad Jõeääre ja Metsaääre kinnistud (osaliselt). Kuna seadus nägi ette,et mitterahalise sissemakse puhul pidi vara väärtuse hindama ekspert siis lasi hr R. Matsalu Jõeääre ja Metsaääre kinnistute osa, mis jääb golfiväljaku alla, hinnata eksperdil - A. Alliksaare kinnisvarabürool.

07.mai 2001 tehtud eksperthinnangu alusel (eksperthinnang siin )on Valgerannas asuvate Jõeääre ja Metsaääre maaüksuste golfiväljaku alla jäävate alade väärtus 10 320 000 krooni.

04.09.2001 on koostatud notariaaldokument nr 5796 (siin  lõpus) kus Ragner Matsalu kes tegutseb AS Pajkeri (kui üleandja) seadusliku esindajana ja samas ka asutamisel AS White Beach Development (kui vastuvõtja) seadusliku esindajana sõlmivad kinnistute mitterahalise sissemaksena üleandmise ja asjaõiguslepingu mille kohaselt AS Pajker annab üle AS White Beach Development asutamisel sissemakseks Jõeääre ja Metsaääre kinnistud (osaliselt) 10 320 000 kr väärtuses.


Selline väike sotsiaalabi siis eksmaavanem T.Kivimägi poolt Valgeranna  golfiväljaku rajajatele. Mehed ei pidanud ise muffigi välja käima. 

Sulist ametnik - see on eesti nogia.