05.03.20

Teadlik faktide moonutamine - pole sõltumatust, profesionaalsust, süü-, au- ega häbitunnet.

järg eelmistele postitustele 
Minu vererõhk tõuseb alati kui kuulen, et elame õigusriigis !!!!

On mõned  ütlemata head võimalused politseil ja prokuratuuril kuritegude kinnimätsimiseks. Pärnu Politseijaoskonnas on kasutusel kõik sellised võimalused. Kuriteoteateid kas ei registreerita, neile ei vastata või kui kaks esimest võimalust mingil põhjusel ei realiseeru siis on veel võimalus,  mitte tunnistada kuriteo kohta avalduse esitanut kannatanuks. See viimane annab seadusliku võimaluse  ilma midagi põhjendamata lihtsalt  asi lõpetada ja keegi ei saa pärida  -  miks?

Paistis, et nii oli Pärnu politseil ja prokuratuuril plaanis ka see Pärnu Linnavalitsuse  dokumentide võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine  vaikselt ilma põhjendusi välja toomata lõpetada.

Riigiprokuratuur võttis aga selle võimaluse ja kohustas   tunnistama kaebuse esitaja kannatanuks ja edastama talle põhjendused  miks  kriminaalasi lõpetati.

Toon allpool väljavõtte saadetud põhjendustest.

Loe siis kuidas aus Pärnu politsei ja prokuratuur  moonutab fakte, hämab,  nagu oleks kirjal adressaadi nime  ja e posti aadressi muutmine, asendades selle uue adressaadi nime ja e posti aadressiga, seejärel selle kirja kui originaaldokumendi saatmine tõendina vaidemenetlusse,  nii uut kui ka vana adressaati sellisest muutmisest teavitamata, dokumendi  parandamine ja inimlik eksitus,  mitte võltsimine. 

Täielik karikatuur. Andke meile rohkem võimu, et me saaksime veel midagi rohkem ette võtta oma valelikkuse ja ebakompetensusega.

See, kuidas Pärnu linnavalitsus  valetab ja võltsib ei üllata enam kedagi. Mida aga arvata Pärnu  politsei ja prokuratuuri "aususest", "sõltumatusest". Minul on  selle kohta oma põhjendatud arvamus (läbi kogemuste) ja ma ei usalda neid - mitte kunagi ja mitte milleski.  


(terviktekst siin,  kui viitsid lugeda)
Pane tähele põhjendustes toodut: Viga märgates teavitas linnavalitsus sellest Arne Seimarit ja Reet Heldja parandas dokumendifailis ära vea, kirjutades Anne Seimari asemel Arne Seimar.
Ha... haa.. haaa... Või, et teavitas  veast  ......
Kas politsei ja prokuratuur nimetavad teavitamiseks seda kuidas linnavalitsus asus  esitatud teabenõuetele vastates  valetama ja varjama.  

Linnavalitsuse  valet täis kirjad on kõik edastatud ka politsei ja prokuratuurile  tõenditena aga .....

Väljavõte ühest sellisest kirjast (üks paljudest) 

Oh te valitsejatest valetajad, silmakirjatsejad ja nende truud teenrid, kas aususest ja häbitundest olete midagi kuulnud?
Jätkan teemat kui ilmnevad uued asjaolud

Kui tahad teada kuidas abilinnapea poolt  erastatud maale elamurajooni arendades munitsipaalmaale (puhkealale), ilma ühegi loata  ebaseaduslik asfaldteeritud sõidutee rajati või  linnavalitsuse omandis olevatest ebaseaduslikest, ohtlikest ja kasutusloata ehitistest -  siis tule siia tagasi.