Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 29, 2021 postitused

Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kujutis
Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab.  Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)   Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama. Eesti Reformierakond           24.01.2020 Tõnismägi 9, Tallinn 10119 info@reform.ee Tel: +372 680 80 80 Teabenõue AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja. Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud. Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes