Kaja Kallas tahab teada kuidas erakonnad oma raha kulutavad. Miks ka mitte.

Kapo abiga võimule kepselnu arvates peaks erakondade kulutused olema läbipaistvad ja kontrollitavad. Tubli. Miks ka mitte. Mind ka huvitab kuhu, kuidas ja milleks täpsemalt reformierakond riigiraha kulutab. 

Erakond on MTÜ, seega kehtib talle ka mittetulundusühingute seadus ja riigilt saadud raha osas avaliku teabe seadus (AvTS)  

Vaatame kas Ref täidab AvTS sätestatut ja kui aldis ta on ise oma erakonna kulutusi avalikustama.


Eesti Reformierakond          24.01.2020
Tõnismägi 9, Tallinn 10119
info@reform.ee
Tel: +372 680 80 80

Teabenõue
AvTS sätestatu kohaselt on Eesti Reformierakond teabevaldaja.

Eesti Reformierakond on saanud riigilt toetust 2020 aastal kokku 1 788 536 euri.Soovin teada kuidas täpsemalt on seda riigilt saadud raha kasutatud.

Esitan teabenõude lähtuvalt AvTS- st
Reformierakonna 2020 a majandamiskulud olid kokku 231 174 euri ja muud poliitilise tegevuse kulud 9 6 183 euri. Soovin teada milliseid konkreetsed kulutused sisalduvad majandamiskuludes ja millised muudes poliitilise tegevuse kuludes?

Palun väljastada väljavõte raamatupidamiskontodest (vm dokumentidest) kus on toodud (algdokumentide alusel) majandamiskulud ja kus muud poliitilise tegevusega seotud kulud - kus oleks toodud vähemalt arve number ja kuupäev, tehingu kuupäev, tehingu osapooled, tehingu sisu ja summa.

Vastuskiri palun edastada ettenähtud 5 tp jooksul e postile

Lugupidamisega
 

Vastust ei tule, saadan 03 veebruar 2021 meeldetuletuse.
(väljavõte)


Võtan ühendust ka telefoni teel, võib juhtuda, et minu teabenõue ei ole kohale jõudnud. 
 
Ametlikult registreeritud numbril vastab reformierakondlane kes teatab ,et reformierakond on hoopis eraettevõte, nemad teabenõuetele vastama ei pea ja Andmekaitse Inspektsiooniga ei maksa neid hirmutada, sest AKI tegelevat hoopis isikuandmete kaitse küsimustega ja pole pädev kohustama reformierakonda vastama.

Sellised tarkpead siis seal AS-is Oravad.  Kui teised erakonnad on MTÜ-d siis Ref on AS või OÜ.

Vastus aga tuleb .... 
suunatakse samale veebilehele kust just andmed võtsingi kuid millest ei selgu mingit detailsust.
(väljavõte)


Kuna palutud teavet ei väljastatud edastan täiendava teabenõude ja tuletan meelde, et palusin väljavõtet raamatupidamise kulukontost. 
(väljavõte)
 

Reformierakond ei suvatse vastata. 

12.02.2021 edastan vaide Andmekaitse Inspektsioonile ja palun kohustada Reformierakonda vastama ja palutud teave edastama. 

22.02.2021 teatega pikendab Andmekaitse Inspektsioon vaide menetlemise tähtaega ja lubab teha vaideotsuse 24.03.2021.

Nüüd 25.03.2021 saabus VAIDEOTSUS JA ETTEKIRJUTUS-HOIATUS avaliku teabe asjas nr 2.1-3/21/567 mis suunatud vastutavale isikule, erakonna esimehele, seega siis Kaja Kallasele ja millega rahuldati minu vaie:
  
1) teen vaideotsuse vaie rahuldada; 2) teen teabevaldajale täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse:
Vaadata uuesti läbi vaide esitaja 24.01.2021 ja 09.02.2012 korduv teabenõue ning väljastada soovitud teave kui see on võimalik ja puudub alus keeldumiseks. Juhul kui Reformierakond keeldub vaide esitaja soovitud kujul teabe väljastamisest, siis viidata keeldumise alusele ja põhjendada keeldumist
3) määran ettekirjutuse täitmise tähtajaks 5. aprill 2021

Tule siia tagasi ja saad teada - kas Reformierakonnale kehtivad samad seadused mis teistele teabevaldajatele riigilt saadud toetuse kasutamise osas, kas Andmekaitse Inspektsioonil jätkub julgust ja selgroogu Reformiga piike ristata või mõeldakse üheskoos välja mõni oravatrikk, et Ref ei peaks palutud andmeid väljastama.

Vaie ja vaideotsus siin

Kommentaarid

Populaarsed postitused sellest blogist

ALGAVAD INIMKATSED EESTI HAIGLATES?

Selline siis Audru vallavanema kasutuses oleva valla sõiduauto sõidupäevik!!! Maksuamet , halloooo .....!!!!