Postitused

Kuvatud on kuupäeva juuni 25, 2019 postitused

Kas hr linnapea on rase?

.....või on rase mõni härra  linnavalitsuse liikmetest. Pärnu linnapea Romek Kosenkranius on andnud lähetuskäskkirjad ( siin ,  siin ,  siin ,  siin ,  siin ,  siin )Nagu ikka ei tea linnapea midagi korruptsioonivastasest seadusest (lähetab iseennast) ei tunne linna õigusakte (kes keda võib lähetada) ega tea millistele õigusnormidele tuleks lähetuskäskkirjas viidata. Linnapea tähelepanu on juhitud asjaolule, et lähetuskäskkirjades tuleb viidata seadusele või õigusaktile mis annab linnapeale õiguse sellist lähetuskäskkirja anda ja  milleks on " Pärnu Linnavolikogu ja Pärnu Linnavalitsuse liikmete teenistuslähetusse saatmise kord” § 3 punkt 5. Linnapea käskkirjades on aga viidataud ainult  Avaliku teenistuse seaduse(ATS) §-le 44 tervikuna  (viitamata vastavale lõikele ja punktile).  17.04.2019 kirjas nr 4.3-7/2778-1 kirjutab linnavalitsus .... käskkirjades puudus otsene vajadus viidata ATSile. Samas ei saa pidada valeks  viitamist ATS §le 44 tervikuna, sest see sätestab tee