12.01.21

Eksitatakse, hirmutatakse - ei mingit trahvi


Minu poole on pöördunud mitmed hirmunud inimesed - eriti vanemad inimesed. Püüan selgitada, rahustada, hirmu maha võtta. Möödunud nädalal jälle üks ehmunud proua- appi mis saab.

Kirjutan nüüd sellest hirmust vahelduseks ka siin blogis. Kui on abiks on hästi kui ei usu, ära usu, värise edasi- mul vahet pole. 

On ilmunud mitmeid artikleid mis räägivad riiklikest trahvidest, mis ähvardavat inimesi, kui neile kuuluvate ehitiste andmed ei ole ehitisregistris korrastatud 1. jaanuariks 2020 või on selleks tähtajaks puudu ehitise kasutusluba.

Need artiklid on eksitavad ja suurem osa neist suunatud ainult oma teenuse müümisele - et ikka telliksid .

Väidetav 500-eurone trahv selle eest, et andmed ei ole ehitisregistrisse kantud, ei toetu ühelegi riiklikule haldusaktile.

NB Riigilõivuseaduse § 
3316
kohaselt võetakse enne ehitusseadustiku jõustumist (ehitusseadustik jõustus 2015. aasta 1. juulil) ebaseaduslikult ehitatud ehitise registrisse kandmise eest riigilõivu 500 eurot.

Juhin tähelepanu, et see riigilõiv kohaldub ainult ebaseaduslikele ehitistele. Ehitise andmete puudumine ehitisregistrist ei tähenda, et ehitis on seepärast ebaseaduslik. Ebaseaduslik on ehitis, mis ehitati ilma ehitusloata olukorras, kus loa olemasolu on nõutav (näiteks enne 1995. aasta 22. juulit valdavalt ehitusloa nõuet ei olnudki) 

Ei pea paika ka väide, et riik nõuab kõigile hoonetele kasutuslube alates 1. jaanuarist 2020. 

(Kasutusloa vajadus on sätestatud ehitusseadustikus ja see ei ole muutunud).

Kuigi andmete korrastamine registris on väga oodatud ja soovituslik  siis riik ei ole andmete korrektsuse nõude tagamiseks ette näinud ühtegi rahalisi sanktsioone.


Arge laske ennast ärimeestel hirmutada nemad muidugi loodavad, et ostaksite nende teenuseid.