10.10.11

Päris totter lugu

22.september 2011 annab Audru Vallavanem M. Joonas käskkirja 21.1-1.3/16 siin ;
Lähetan teenistusalasele lähetusele Soome Vabariiki sõpruslinna Paimiosse 23.09 - 25.09.2011 valla delegatsiooni koosseisus:
Siim Suursild - volikogu esimees 
Mercedes Merimaa- volikogu liige
........
.......
Hüvitada sõidukulu ja päevaraha maksta aˇ 32 eurot päev lähtuvalt VV 28.03.2001 .a. määrusele nr. 108 "Teenistuslähetuse kulude hüvitamise ja päevaraha maksmise tingimused, ulatus ja kord.

Võimas, nüüd pani küll (eks) vallavanem naksitrallidele pika puuga ära. Tubli, näitas koha kätte!! 

Et siis vallavanem kärutas oma käskkirjaga volikogu esimehe ja revisjonikomisjoni esimehe teenistusalasele lähetusele! Miks ka mitte? 

Hallooooo ---- revisjonikomisjoni esimees, Mercedes Merimaa. Revisjonikomisjoni esimehel oleks nüüd küll kohane teada kes keda on volitatud lähetusse saatma, kes kellele tööandja on.  

Halloo................. (eks) volikogu esimees Siim Suursild. Kes siis kellele tööandja on  kas volikogu vallavanemale või vallavanem  volikogu esimehele!!!!! 

Kui seadust ei tunne tuleb kasuks natuke loogilist mõtlemist muidu............. saadetakse äkisti järgmine kord mitte enam Paimiosse, vaid kusagile mujale  P tähega kohta. 

Ega see, kui revisjonikomisjoni- ja volikogu esimees väljastavad oma kirjad vallavalitsuse blanketil (mitte volikogu blanketil nagu ette nähtud ), neist veel vallaametnikke tee. 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse(KOKS) § 50 lg 1 p 3  kohaselt annab vallavanem  käskkirju vallavalitsuse ja tema ametiasutuste sisemise töö korraldamiseks.  

Volikogu ei ole vallavalitsus ega tema ametiasutus vaid valla juhtimisorgan.
Volikogu liikmed saadab lähetusse ikka volikogu.

 Nii ka teistes valdades.
Näiteks
Keila Linnavolikogu otsus volikogu liikmete teenistuslähetusse saatmine siin