16.1.20

Pärnu linnavalitsus võltsis dokumenti ja kasutas võltsitud dokumenti tõendina justkui originaaldokumenti.


Kohalik omavalitsus kui haldusorgan on kohustatud oma ülesandeid täites pidama kinni õigusaktides ettenähtud tähtaegadest (vt nt HMS § 5 lg 4). Sätestatud tähtaegadest kinnipidamine on üks osa hea halduse tavast, millest avaliku võimu organ peab oma tegevuses lähtuma. Pärnu linnavalitsusel on probleeme pöördumistele vastamisel õigusaktides sätestatud tähtaegade järgimisega, et seda varjata on Pärnu linnavalitsus valmis minema võltsimiste ja pettuste teed.

Juhtus nii, et kogemata, poolkogemata, teadlikult, tahtlikult või sihilikult - pole oluline - esitasime abikaasaga ühel ja samal päeval so 04.01.2019 Pärnu linnavalitsusele teabenõuded, soovides tutvuda dokumentidega milledel olid jälle õigustamatult paigaldatud juurdepääsupiirangud.

11.01.2019 teatas abikaasa, et  Pärnu linnavalitsus on  minule adresseeritud kirja  edastanud ekslikult  tema e -posti aadressile. Kirjaga  teatas linnavalitsus, et pikendas minu 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega kuni 15 päevani. 


Juhtub tihti, et minule adresseeritud kirjad saadetakse ekslikult abikaasa e- postile või vastupidi kuid alati on need õigele adressaadile edastatud. Nii ka seekord. See väike trafaretne kirjake hakkas edaspidi mängima suurt rolli.  
Pane tähele! Kiri on adresseeritud mulle (Anne Seimar) ja kirjal ka minu e-posti aadress seimarann@gmail.com.  Dokumendi kuupäev ja kirjanumber 11.01.2019 nr 4.3-7/102

.

Abikaasa 04.01.2019 teabenõudele linnavalitsus aga ei vastanudki ega pikendanud ka sellele vastamise tähtaega. Teabenõudele vastamise tähtaeg on 5 (töö)päeva 

Abikaasa pöördus AKI poole paludes kohustada Pärnu Linnavalitsust vastama tema 04.01.2019 teabenõudele. AKI jättis kaebuse rahuldamata kuna  Pärnu Linnavalitsus olevat järelevalve käigus teatanud, et olevat pikendanud ka abikaasa 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega ja esitanud AKI le tõendina isegi  sellekohase teate. 
See ei olnud tõene!  Linnavalitsus valetas.  Ühtegi kirja, millega oleks pikendatud abikaasa 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega, polnud abikaasa saanud  kuidas sai siis linnavalitsus olematu kirja AKI- le saata. Teabenõude korras edastas AKI linnavalitsuse poolt tõendina  saadetud kirja.  Suur oli üllatus kui selgus, et  kiri oli identne minu  04.01.2019 teabenõude vastamistähtaja pikendamise kirjaga, ainult esialgse adressaadi nimi  (Anne Seimar)  ja meiliaadress olid  asendatud  uue adressaadi (abikaasa)   nime ja e- posti aadressiga,  uut adressaati sellest teavitamata. 


siin 

Sellise võltsitud kirja esitas linnavalitsus siis järelevalvemenetluses  AKI-le,  justkui originaaldokumendi.Dokumentide  võltsimine ja võltsitud dokumendi kasutamine järelevalvemenetluses tõendina, ei valmista Pärnu linnavalitsusele mingit probleemi, karta pole ju midagi.  Kus me elame? Õigusriik või? 

Pärnu Linnavalitsus ei teadnud, et kirja võltsimine tuli ilmsiks,   et  AKI on selle võltsitud kirja edastanud.  See jäi esialgu saladuseks, et näha mis saama hakkab.   

Nüüd läheb lõbusaks 

Ausad Pärnu linnavalitsuse ametnikud!!! Ha...haa...haaaa...!!!!!  Paraku pole sellised ametnikud remonditavad. 
😷😷😷 
Toimus lõputu kirjavahetus. Pärnu linnavalitsus hämab, mängib sõnadega, teeskleb nagu ei saaks mõhkugi aru milles ausaid ametnikke süüdistatakse, kinnitab korduvalt, et ei eksisteeri kirja   4.3-7/102 kus oleks Anne Seimari nime ja postiaadress asendatud  uue adressaadi, Arne Seimar nime ja postiaadressiga ning sellist kirja polevat ka saadetud järelevalvemenetluses Andmekaitse Inspektsioonile.  

Läheks lõputuks ja igavaks kõigi valet täis kirjade avalikustamine,  huvi korral saab neid näha linnavalitsuse dokumendiregistris, seepärast teen neist ainult mõned väljavõtted.  

Ja jälle valetab linnavalitsus! 
Väljavõte kirjast.


Jutt muutub kui linnavalitsus saab teada, et Andmekaitse Inspektsioon edastas  linnavalitsuse poolt võltsitud kirja. 

 VÕLTSIMINE ON VABA

Kuidas  reageerib sellele Pärnu politsei?  Ei saa teada kui ei küsi!

Kui tahad ka teada, tule siia tagasi!