Postitused

Kuvatud on kuupäeva jaanuar 16, 2020 postitused

Pärnu linnavalitsus võltsis dokumenti ja kasutas võltsitud dokumenti tõendina justkui originaaldokumenti.

Kujutis
Kohalik omavalitsus kui haldusorgan on kohustatud oma ülesandeid täites pidama kinni õigusaktides ettenähtud tähtaegadest (vt nt HMS § 5 lg 4). Sätestatud tähtaegadest kinnipidamine on üks osa hea halduse tavast, millest avaliku võimu organ peab oma tegevuses lähtuma. Pärnu linnavalitsusel on probleeme pöördumistele vastamisel õigusaktides sätestatud tähtaegade järgimisega, et seda varjata on Pärnu linnavalitsus valmis minema võltsimiste ja pettuste teed. Juhtus nii, et kogemata, poolkogemata, teadlikult, tahtlikult või sihilikult - pole oluline - esitasime abikaasaga ühel ja samal päeval so 04.01.2019 Pärnu linnavalitsusele teabenõuded, soovides tutvuda dokumentidega milledel olid jälle õigustamatult paigaldatud juurdepääsupiirangud. 11.01.2019 teatas abikaasa, et  Pärnu linnavalitsus on  minule adresseeritud kirja  edastanud ekslikult  tema e -posti aadressile. Kirjaga  teatas linnavalitsus, et pikendas minu 04.01.2019 teabenõudele vastamise tähtaega kuni 15 päevani.  Juhtu