Postitused

Kuvatud on kuupäeva mai 9, 2011 postitused

Ligi 8 miljonilist nõuet varjati, andes volikogu liikmele vale informatsiooni

Kui unistuste kalakasvatust rajav AS Fjordfresh Holding pankrotistus, soovisin olla kindel, et ülesse ei jäänud mingeid võlgnevusi vallale. Esitasin teabenõude, milles palusin teatada (teabenõue siin  ) kas AS FjordFresh Holding jäi vallale võlgu.  04.11.2010 teatas Audru Vallavalitsus kirjaga 21.3-10/2358-1, et mingeid võlgnevusi ei ole ( kiri siin ). See oli suur vale!!! Vallavalitsus koos audiitori ja raamatupidajaga otsustas  valetada, esitades valeandmeid ja varjates ligi 8 millist võlanõuet, kuna t egelikult oli  AS-ile  FjordFresh Holding  esitatud arve  summas  7 903 514 miljonit krooni, mis oli tasumata ( arve ) Vallavalitsus ei  olnud asunud summat pankroti käigus sisse nõudma, ega  teavitanud sellest volikogu,  vaid otsustas ise, pädevust ületades, kanda 31. märts 2011 korraldusega nr 84   nõude, summas 7 903 514 miljonit krooni,  bilansist välja (korraldus ( siin ). Audru vallavara valitsemise korra § 113 lg 2 p 1 kohaselt otsustab lootusetuks osutunud nõudest