9.5.11

Ligi 8 miljonilist nõuet varjati, andes volikogu liikmele vale informatsiooni

Kui unistuste kalakasvatust rajav AS Fjordfresh Holding pankrotistus, soovisin olla kindel, et ülesse ei jäänud mingeid võlgnevusi vallale.

Esitasin teabenõude, milles palusin teatada (teabenõue siin ) kas AS FjordFresh Holding jäi vallale võlgu. 

04.11.2010 teatas Audru Vallavalitsus kirjaga 21.3-10/2358-1, et mingeid võlgnevusi ei ole ( kiri siin ).

See oli suur vale!!! Vallavalitsus koos audiitori ja raamatupidajaga otsustas  valetada, esitades valeandmeid ja varjates ligi 8 millist võlanõuet, kuna tegelikult oli  AS-ile  FjordFresh Holding  esitatud arve  summas  7 903 514 miljonit krooni, mis oli tasumata ( arve )

Vallavalitsus ei  olnud asunud summat pankroti käigus sisse nõudma, ega  teavitanud sellest volikogu,  vaid otsustas ise, pädevust ületades, kanda 31. märts 2011 korraldusega nr 84   nõude, summas 7 903 514 miljonit krooni,  bilansist välja (korraldus ( siin).

Audru vallavara valitsemise korra § 113 lg 2 p 1 kohaselt otsustab lootusetuks osutunud nõudest loobumse/mitteloobumise  volikogu, aga mitte vallavalitsus, kui see osutub suuremaks kui 50 000 krooni.( siin ). 

7 903 514 miljonit krooni on vist  "pisut" suurem kui 50 000 kr.
Vallavalitsus ei olnud huvitatud, et otsuse teeks seaduslikus korras volikogu, kuna siis tulnuks nõue ja valeinformatsiooni esitamine avalikuks. 

Lugupeetud audiitor,L.Kivistik, andis oma positiivse hinnangu (nagu igal aastal)  Audru valla 2010 aasta raamatupidamise aruandele ja nii pisi-pisikese summa, nagu 8 miljonit krooni, mitte õiguspäraselt bilansist väljakandmine, ei olnud audiitori meelest tähelepanu vääriv. Seda nõuet ei olnud Audru valla 2010 a majandusaasta aruandes isegi mitte selgitatud,  lisas lahti kirjutatud. Vaata lisa 3 , kas näeb mingit selgitust?

Nagu teistelgi lisadel,  puudub ka sellel igasugune selgitus.
Aga audiitor kirjutab oma aruandes muuhulgas (siin), et on  auditeerinud Audru Vallavalitsuse konsolideeritud aastaaruannet , mis sisaldab .............selgitavaid lisasid, .......

Millimalli  teeb arupärimise.
Vallavalitsus ei tohi volikogu eest otsustada nii suurest nõudest loobumist/mitteloobumist.
Õiguspärane oleks kui vallavalitsus tühistaks oma korralduse ja volikogu võtaks vastu otsuse nõudest loobumise/ mitteloobumise kohta.

Vallavalitsus viga tunnistada ei taha ja jurab edasi, saades "häid" soovitusi nii raamatupidajalt kui ka audiitorilt.Korraldust ei tühistata kuid ollakse sunnitud tulema volikogu ette uue eelnõuga. Otsuse eelnõus seisab, et volikogu kinnitab vallavalitsuse 31. märts 2011 korralduse nr 84,  millega kantakse lootusetud nõuded bilansist välja   siin.

Halloo.. halloo.....!!

Volikogu annab määrusi ja võtab vastu otsuseid, tema pädevuses ei ole kinnitada vallavalitsuse korraldusi.
See on jäme protseduuri rikkumine ja volikogu ei saa seda teha (aga naksitrallid saavad).

Millimalli teeb uuesti arupärimise  (siin ).
Vallavalitsus ja volikogu esimees ei arva millimalli kirjast  midagi.

05.05.2010 volikogu istungil ei ole millimalli rahul.
Ka revisjonikomisjon, kes pidanuks enne majandusaasta aruande kinnitamist esitama kontrolli tulemused, ei olnud sellest jälle midagi kuulnud, revisjonikomisjoni esimehel tuli loomulikult vahele kiireloomuline asi,  ning  ta pidi istungilt lahkuma. 
Vahet pole, selle paarirealise akti, "kõik on korras"  võiks ju kohe mitmes eksemplaris järgnevateks aastateks valmis kopeerida. Nii juhtub kui revisjonikomisjon (ja esimees) on valitsevast võimuliidust, kätest ja jalgadest seotud ega oma mingeid  algteadmisi raamatupidamisest,  tegemata isegi vahet, kes on  ostjad ja kes hankijad.

Audiitor püüdis tähtsate sõnadega "europankrot" väita, nagu ei kehtiks sellisel juhul Audru valla territooriumil enam valla õigusaktid.

Millimalli  esitas kirjaliku eriarvamuse.
Lõpuks päädis lugu sellega, et oldi sunnitud tunnistama - volikogu annab määrusi ja võtab vastu otsuseid aga tal ei ole pädevust kinnitada vallavalitsuse korraldust, mis oleks jäme protseduuri rikkumine.

Võeti  vaheaeg ja hakati volikogu otsuse eelnõu ümber sõnastama,  tegelikult sai sellest  hoopis uus eelnõu.

Volikogu esimees ei lepi -  talle tundub, et millimalli arvab nagu  oleks millimallil alati õigus - millimalli on tegelikult puupea. 
Millimalli ei lepi -  volikogu esimees arvab, et millimallil pole, peaaegu alati õigus.

Simmu teadis kindlalt, et revisjonikomisjon ei pea, enne eelarve täitmise aruande kinnitamist vallavalitsuse tegevust (jm ) kontrollima. Millimalli teadis, et peab.

Õigus  on  millimallil.
Kui Simmu viitsiks lugeda valla põhimäärust § 40 lg 2 siis ...................
Tere tulemast imedemaale,  Buratino!!!!!

13 kommentaari:

Anonüümne ütles ...

Jummel küll. Teil seal Audrus on tõepoolest mitte puupead Buratinod vaid tainapead koos! Uskumatu lugu!!!

Anonüümne ütles ...

See audiitor võtab ainult raha vastu (mitte väikest, vähemalt 3-4 inimese kuupalk) 50 lk läbilugemise eest? Kõik on endiselt ostetavad ja müüdavad? Kuidas ise, millimalli, vastu pead selliste jäärapäiste volikogu juhtfiguuridega?

Anonüümne ütles ...

Kas meie Siimuke tõesti pole veel poolteise aastaga aru saanud, et sina lähed volikokku ettevalmistatunult? Miks ikka veel nii palju ebaseaduslikkust?

Anonüümne ütles ...

Uuuu-uuu! Riigikontroll, kus oled?
Või Pealtnägija?
Tulge ometi ja pange see punt trellide taha! Vähe sellest, et valla vara antakse tasuta eraisikutele kasutada, nüüd siis sõpradele ligi 8 miljonit, oooooo, püha loomaaed on see Audru vallavalitsus ja volikogu!
Kas tõesti on vallal nii palju raha, kas maksumaksjad selleks valla rahakotti aitavad täita?

Anonüümne ütles ...

Siiski, siiskin nõuan, et minu raha kasutatakse vallas seaduslikult. Miks võlgu sisse ei nõutud

Anonüümne ütles ...

Mis teil seal vallas toimub? mis riigis elate?

Anonüümne ütles ...

Sattusin kellegi soovitusel siia lehele, tõesti põnev. Kohakasvatajate pajatused.Ei viitsi kommida aga loen isuga, lase aga sõrmedel käia.

Anonüümne ütles ...

Kohalike omavalitsuste tegelastele korraldatakse tihti õppepäevi. Kas Audru kohakasvatajad ei peaks mitte sellele mõtlema, tuleks kasuks. oled päris leebe minul ei jätkuks niipalju kannatust, üks jama teise otsas.

Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...
Blogi administraator eemaldas selle kommentaari.
Anonüümne ütles ...

Mitte imedemaa,vaid lollidemaa - seal kasvab ju raha nii kui rukkis - ainult külva mündid maha ja muudkui lõika. Ja seda Audru valla argronoomidepunt oskab! Hea saagi juures pole see 8 miljonit tuulde lasta (sõpradele kinkida) midagi erilist, küll kohe uus kasvab.

Anonüümne ütles ...

Huvitav, millal ametivõimud vallavõimudele päitsed pähe panevad ja....?

Anonüümne ütles ...

Millimalli, miks sa ei tutvusta Suti Matile ja teistele n. trallidele seadust, miks valla arengukava neile ette ei loe. Alusta sellest, et volikogus tehakse otsused seaduste alusel mitte S.S.M.P käsu korras.