21.11.15

VALLAVANEM LÄHETAB VOLIKOGU LIIKMEID AGA SALGAB SEDA.

Eelmises postituses kirjutasin kuidas vallavanem premeerib volikogu liikmeid. Naeruväärne, eksole.  Eriti märkimisväärne kui naerualused on  volikogu  revisjonikomisjoni liikmed  kelle ülesanne kontrollida, et valla haldusaktid oleks seadustega kooskõlas. Seadustega kooskõlas........ Haloooo...... Et need Audru vallavolikogud oma esimeestega ikka ja jälle  nii äbarikud on.   Täielik volikogu  võimetus ja võimutus vallavalitsuse suhtes. No Siim ja  Jaanus muidugi väärivad ja täiendavad teineteist  ja võiksid juba esimeses vaatuses õnnelikult kokku saada ja jääda.

Volikogu aseesimehe Mati Suti premeerimine vallavanema poolt polnud erandlik-vallavanem  lohistab ja lennutab volikogu liikmeid jätkuvalt kui nartse.  
Pole siin pahandada midagi millimalli sõnakasutuse ja mõnitava tooni üle. See lihtsalt on siin nii.
Sa ju ei lähe öösel Koplisse jalutama, kui ei taha peksa saada. Aga mis sul siis siia blogisse asja on,  kui selle lugemine marru ajab?.

Kellel on õigus valla ametnikke ja  töötajaid  lähetusse saata - vallavanemal loomulikult.
Kelle on õigus volikogu liikmeid lähetusse  saata - volikogu esimehel  loomulikult (siin  § 2, § 4 lg 1).  
Aga kes tegelikult Audru vallas lähetab volikogu liikmeid ?

Küsisin seda  muuhulgas 05.10.2015  kirjaga vallavanemalt: „Kas vallavanem on pädev  oma käskkirjaga lähetama  volikogu liikmeid ja kas Audru vallavanem on oma käskkirjaga lähetanud  volikogu liikmeid?“ (kiri valla dokumendiregistris, otsi ise.)

Kirjaga 11.11.2015 nr 21.3-10/2662-1 (dok registris)  teatab vallavanem, et volikogu liikmeid on Audru vallas pädev lähetama  volikogu esimees  ja veel (kopeerin): „Audru vallavanem ei ole saatnud Audru vallavolikogu liikmeid teenistuslähetusse.“

Ah et ei ole!
Audru valla dokumendiregister räägib aga muud.   
28.05.2014 annab Audru vallavanem Siim Suursild  käskkirjaga  nr  21.1-1.3/6 (siin )  millega lähetab  välislähetusse ka volikogu liikmed Kai Oraste ja  Toomas Aaviste.

Vallavanem valetab, minu vald valetab mulle.
No ma lihtsalt  ei saa aru miks Siim Suursild lobistab kogu aeg käppapidi  volikogu  supis. Siim ei mõista, et sõrmedega on lubatud süüa kanapoega, neppi ja väiksemaid linde, sel juhul, kui lauale pannakse kontide jaoks eraldi taldrik ja sõrmeloputuskauss. Hoiaks ometi volikogu  supist sõrmed eemale - aga ei!!

13.11.2015 edastatud kirjaga  palun selgitada miks vallavanem valetab. Jään vastust ootama, et see ka siin ära tuua. 

Täiesti tõenäoline, et vastus tuleb stiilis  - valetamine ei ole keelatud ega karistatav.  
No jah. EV seadused ei näe ka inimese tapmise eest karistust!  
Millimalli ei valeta, kontrolli.

Karistusseadustik § 113 lg 1 (siin )   ütleb üheselt: „Teise inimese tapmise eest– karistatakse kuue kuni viieteistaastase vangistusega“. Näed siis,  alles teise inimese tapmine  on karistatav .
Tuleb välja, et esimene noti aga rahuliku südamega maha ja ei mingit karistust.

(Täiendatud  26.12.2015)
Vastuskirjas  18.12.2015 nr 21.3-10/2662-6 kirjutab vallavanem järgmiselt: " Audru Vallavalitsus esitas ekslikku infot, sest ei kontrollinud üle kõiki volikogu liikmete lähetusi tuvastamaks, kas need on ikka kõik volikogu esimehe poolt tehtud. Vabandame selle pärast."