Postitused

Kuvatud on kuupäeva veebruar 23, 2016 postitused

Vapimärgi preemia suuruse otsustas selleks mittepädev isik.

(lingid ei töötanud nüüd töötavad) Mul on kahju, et meie vald on haldussuutmatu, isegi vapimärgi preemia saajad on osaliselt olukorras kus tuleb tõdeda, et vapimärgi preemia saamine polnud seaduslik. Ja ikka kannatavad kõige rohkem need, kes ise pole milleski süüdi. Sõnumitooja aga saab pahameele osaliseks  ja lüüakse risti. Vastavalt Audru valla Põhimäärusele § 8 „Audru valla vapimärgi statuut“   lg 4 v apimärgi saamine kinnitatakse volikogu otsusega ja vastavalt sama § 8  lg 8 rahalise ühekordse preemia suuruse otsustab volikogu   ( kui ei usu loe siin ) Seega selle,  kas ja kui palju  kaasneb vapimärgiga preemiat saab Audru valla Põhimääruse  kohaselt otsustada ainult volikogu , kellelgi teisel ei ole selleks pädevust .   Pädevust ületades tehtud otsus on tühine. - 10. veebruar 2011 volikogu otsusega  nr 12  otsustas volikogu anda  vapimärk Aili Tammele ( otsus siin ). Otsus sisaldab ainult vapimärgi andmist,  preemiast mitte sõnagi.   17. veebruar 2011 läheb