23.02.16

Vapimärgi preemia suuruse otsustas selleks mittepädev isik.

(lingid ei töötanud nüüd töötavad)

Mul on kahju, et meie vald on haldussuutmatu, isegi vapimärgi preemia saajad on osaliselt olukorras kus tuleb tõdeda, et vapimärgi preemia saamine polnud seaduslik. Ja ikka kannatavad kõige rohkem need, kes ise pole milleski süüdi. Sõnumitooja aga saab pahameele osaliseks  ja lüüakse risti.

Vastavalt Audru valla Põhimäärusele § 8 „Audru valla vapimärgi statuut“  lg 4 vapimärgi saamine kinnitatakse volikogu otsusega ja vastavalt sama § 8  lg 8 rahalise ühekordse preemia suuruse otsustab volikogu  (kui ei usu loe siin)

Seega selle,  kas ja kui palju  kaasneb vapimärgiga preemiat saab Audru valla Põhimääruse  kohaselt otsustada ainult volikogu, kellelgi teisel ei ole selleks pädevust.  Pädevust ületades tehtud otsus on tühine.


- 10. veebruar 2011 volikogu otsusega  nr 12  otsustas volikogu anda  vapimärk Aili Tammele ( otsus siin ). Otsus sisaldab ainult vapimärgi andmist,  preemiast mitte sõnagi.  
17. veebruar 2011 läheb Siim jälle käppima asju mis ei ole tema ega vallavalitsuse pädevuses ja  vallavalitsus  annab korralduse 48  (siin ) maksta Aili Tammele vapimärgipreemiat 320,00 eurot (netosumma kätte).   Korraldus on antud pädevust ületades, sest Põhimääruses § 8 lg 8 kohaselt oli preemia suuruse otsustamise  õigus ainult volikogul.  Pädevust ületades tehtud otsus on tühine - kahjuks.  Vallavalitsus saanuks teha volikogule ainult ettepaneku preemia suuruse määramise osas.

Sama
 -16. veebruar 2012 volikogu otsusega  nr 10 (siin )  antakse vapimärk  Malle Kiis`ile – kauaagne Aruvälja Raamatukogu juhataja ja Jüri Kirss`ile – kauaaegne valla elamu- ja kommunaalmajanduse arendaja, kultuuripärandi säilitaja. Mõlemad tublid vallakodanikud. Preemiast ei ole selles otsuses  aga juttu.  Jälle ei anna vallavanem volikogule võimalust preemia suuruse üle otsustada  vaid
17 veebruar 2012 korraldusega nr 62 siin  määrab vallavalitsus (Siim )  pädevust ületades   ise vapimärgi preemia suuruse. Korraldus on antud pädevust ületades.

Sama
07 veebruar 2013 volikogu otsusega nr 15 siin  antakse vapimärk  VELJO SAAR`ele kauaaegse kohusetundliku töö ja aktiivse kohaliku elu edendamise eest .  See volikogu otsus vapimärgi preemia suurust kahjuks ette ei näe.
13. veebruar 2013 vallavalitsuse korraldusega nr 68  siin määrab vallavalitsus jälle ise  pädevust ületades  vapimärgipreemia suuruse .
  
Jälle taandub asi sellele, et  uimaste pilkudega flegmaatikud volikogust  lohisevad lihtsalt vallavanema  kärus.  Paneks Siim  ometi suunatule sisse või jala maha  ja tõmbaks  äärde - aga ei.    

Laena mõistust Vanemuine!