23.01.19

Igale pärnakale oma kallasrada ja paadisild Pärnu jõele.

Pärnu linnavalitsus tõdes rõõmuga, et mai kuus olid eraisikud paigaldanud  Pärnu jõele paadisilla, mehepojad polnud teadlikud, et maa kuulub Pärnu linnale ja vaja olnuks taotleda maakasutusõigust Pärnu linnalt.

Pärnu linnavalitsus võttis vastavad meetmed kasutusele ja andis õnnetutele mitteteadjatele,  paadisilla aluse jõemaa ja kallasraja  kohe kolmeks suveperioodiks, otsustuskorras kasutusse.
Miks ka mitte!
Aga.....
Korralduses on maa otsustuskorras kasutusse andmise  õigusliku alusena märgitud linnavara valitsemise korra § 17 lg 1 p 4 (siin )  mille kohaselt võib linnavara anda otsustuskorras tasuta või tasu eest kasutusse  lähtudes linna huvidest Millised aga olid linna huvid antud juhul,  korraldusest ei selgu.  Mina tahan teada, kui sina ka siis  30 päeva pärast selgub millise "huviga"  linnavalitsus seekord lagedale tuleb.


Rainer Aaviku allkirjaga linnavalitsuse korralduse väljavõte

siin veekogu maa L6


siin kallasrada L8