Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 14, 2021 postitused

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

  Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot Pakendi infoleht: teave kasutajale Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud) 4. Võimalikud kõrvaltoimed Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki. Väga sageli esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st • valu ja turse süstekohas • väsimus • peavalu • lihasevalu • liigesevalu • külmavärinad, palavik Sageli esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st • punetus süstekohas • iiveldus Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st • lümfisõlmede suurenemine • halb enesetunne • valu jäsemetes • unetus • sügelus süstekohas Harva esinevad kõrvaltoimed : võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st • ajutine ühepoolne näonärvihalvatus Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel ) • raske allergiline reaktsioo