14.04.21

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed võivad tekkida enam kui ühel 10-st - et siis kuni üheksal 10-st või?

 

Teen väljavõtte Covid -19 vaktsiini Comirnty pakendi infolehelt  juhuks kui keegi vajab selle kohta infot


Pakendi infoleht: teave kasutajale
Comirnaty süstedispersiooni kontsentraat
COVID-19 mRNA vaktsiin (nukleosiidiga modifitseeritud)

4. Võimalikud kõrvaltoimed

Nagu kõik vaktsiinid, võib Comirnaty põhjustada kõrvaltoimeid, kuigi kõigil neid ei teki.

Väga sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda enam kui ühel inimesel 10-st
• valu ja turse süstekohas
• väsimus
• peavalu
• lihasevalu
• liigesevalu
• külmavärinad, palavik

Sageli esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 10-st
• punetus süstekohas
• iiveldus

Aeg-ajalt esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 100-st
• lümfisõlmede suurenemine
• halb enesetunne
• valu jäsemetes
• unetus
• sügelus süstekohas

Harva esinevad kõrvaltoimed: võivad esineda kuni ühel inimesel 1000-st
• ajutine ühepoolne näonärvihalvatus

Teadmata (ei saa hinnata olemasolevate andmete alusel)
• raske allergiline reaktsioon

Kommentaare ei ole: