Postitused

Kuvatud on kuupäeva november 30, 2020 postitused

KOHTUTE TÖÖMAILT - JUSTIITSMINISTEERIUMI ANDMED

Kujutis
  Tutvu EV kohtute tööga 2019 a. Tsiviilkohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 14% kohtuasjadest Halduskohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 10% kohtuasjadest  Kriminaalkohtumenetluses lahendati 2019. aastal istungimenetluses 41% kohtuasjadest. 2019. aastal oli maakohtutes kriminaalmenetluses kokku kuulutatud 261 resolutiivosa, mis hiljem asendati tervikotsusega (vt tabel 4). See tähendab, et kohtud peavad ca 5% lahendeid uuesti avalikustama Arvudes kajastatuna on 2019. aastal avalikustatud jõustunud kohtulahendeid kokku 24775. Tegemist on nii kohtumääruste kui kohtuotsustega. Tsiviilkohtumenetluses tehti 2019. aastal I ja II astme kohtutes kokku 33874 lahendit, neist avalikustati 12127 (vt tabel 5). Esimese astme kohtu lahendeid oli 31114. Kui edaspidi avalikustada ka tühistatud lahendid, siis suureneb tsiviilasjades avalikustamisele kuuluvate lahendite arv 1,1% võrra, so 311 lahendit. Halduskohtumenetluses tehti 2019. aastal I ja II astme kohtutes