07.04.15

Lavassaares plaanitakse vee hinda tõsta.


Istusin riigikogu valimistel Lavassaare valimisjaoskonna komisjonis. Valisin ise just selle piirkonna. Nostalgia. 

Minu lapsed on Lavassaares sündinud ja oma noorusaastad olen seal mööda saatnud, seepärast läheb mulle kõik Lavassaarega seotu korda. Küla elas ja hingas ühes rütmis. Mäletan jaanipäevi ja jõulupidusid kui kogu alevi rahvas peale 12 kuuse alla kogunes. Keegi sikutas lõõtsa, keegi tantsis, sooviti head uut aastat ja siis mindi klubisse tantsima.  Nüüd jõudis Siim oma MTÜ- dega ka sinna. 

Kümned MTÜ-d, kellele valla  raha külvatakse kui lennukilt, korraldavad pidusid põhiliselt iseendale. Pidi olema lausa kohustuslik osa võtta teise MTÜ pidudest- vaja näidata, et rahvas osaleb ja nii neid tassitakse teinekord isegi valla bussiga siia ja sinna.  Ise korraldavad, ise osalevad, oma äriühing   kutsutakse toitlustama, teisi ligi ei lasta. Korruptsioon. 

Aruanded, vallalt saadud raha kasutuse kohta, ei kannata kriitikat. Arved liiguvad omavahel - üks peab ühele loengut ja teine teisele. Mõni šokolaadimedal auhinnaks ja  ülejäänud raha omale palgaks. MTÜ tavaliikmed ei  tea halligi palju raha saadud ja kuidas seda kasutatud. Vanasti oli igal rahvamajal oma juhataja  kes pidusid organiseeris ja rahvamaja eelarve võrreldes MTÜ-dele kanditava rahaga oli olematu. Siinkirjutaja ei üldista, kõik MTÜ- d ei ole sulid, pätid, vargad.

Kuid mitte sellest ei tahtnud ma kirjutada, mõte läks uitama.

Lavassare rahvas on nördinud Audru vald tahab tõsta Lavassaares vee hinda. Jah valdade liitmisel jääb igavesti see  "Meie" ja "Teie"

Kulla Lavassaare rahvas otsige "süüdlast " endi hulgast.

11.03.2015 esitas OÜ Lavassaare Kommunaal juhatuse esimees Riina Padul Audru vallavalitsusele taotluse Lavassaares vee hinna tõstmiseks. Riina Padul ettepaneku leiad siin

Põhjendused:  suurenenud on kulutused seadmete töö korrashoiuks ja seadmete tööks. Palka vaja tõsta ja  vähenenud on vee tarbimine, sest suuremal osal on veemõõtjad paigaldatud.  Teeb ettepaneku veevarustuse ja reovee ärajuhtimise hinnad muuta alates 01.06.2015.a.

Miks te kasutate nii vähe vett? Raisake rohkem, ärge hoidke kokku! Põhiline, veemõõtjad maha siis saab teile rohkem juurde keevitada. Ja see,et Lavassaares kogu süsteem EL toetuse rahadega välja vahetatud, ei mängi ka rolli. 

30. detsember 2014 annab Audru vald korralduse  (nr 474)  lisatasu maksmiseks OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur, Priit Annuse ja Ene Tähe ettepanekul . Korraldus siin

Kopeerin korralduselt
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lõike 3, äriseadustiku § 1801 lõike 1 ning Priit Annuse ja Ene Tähe 22.12.2014 ettepaneku alusel
Audru Vallavalitsus annab korralduse;

1. Maksta OÜ Lavassaare Kommunaal juhatajale Riina Padur’ile püsivalt väga heal tasemel heakorrateenuste osutamise eest Lavassaare alevis 2014. aastal ja täiendavate tööülesannete täitmise eest seoses ulatuslike avariisituatsioonide likvideerimisega veetöötlusjaamas ja reoveepuhastis 2014. aastal perioodil august-detsember ühekordset lisatasu summas 1200 eurot

No need viidatud sätted ei anna küll õigust  lisatasu  maksmiseks.
KOKS § 35 lg 3 siin - halloo---- see säte räägib ühinemise, jagunemise ja ümberkujundamise otsustamisest, nõukogu liikmete nimetamisest ja õiguste teostamisest Kus siin lisatasudest jutt on- ah?  

Äriseadustik § 1801 lg 1 siin   - juhatuse liikmele makstava tasu suurus ja maksmise kord määratakse osanike otsusega, nõukogu olemasolul aga nõukogu otsusega.

See § räägib rahast mis juhatuse liige Riina Padur igakuiselt saab. 

Lisatasu maksmiseks peab olema õiguslik alus. Viidatud sätted KOKS § 35 lg 3 ja Äriseadustiku § 180 1 lg 1 lisatasu maksmiseks õigust ei anna,

Kas vallasekretär ei mõista seadust lugeda?  

Tundub, et käsi peseb kätt - meie sulle preemiat ja sina teed ettepaneku  Lavassaare rahvale veehinna tõstmiseks.

Vaata ka kuidas Lavassaares kasutatakse korterite remondiks kogutud raha hoopis veepuhastusjaama remondiks siin

Aga see on lubamatu!