26.05.13

ALATI VÕIDAB SEE HUNT, MIDA TOIDAD


Üks vana indiaanlane õpetas lapselast: "Pane tähele, et igas inimeses käib võitlus, mis sarnaneb kahe hundi võitlusega. Üks hunt sümboliseerib kurjust (vale, pettus, ahnus jne), teine hunt sümboliseerib headust ( armastus, ausus jne)". Vanaisa sõnad avaldasid väikesele indiaanipoisile sügavat muljet, ta jäi mõttesse ja küsis siis: "Aga vanaisa, kumb hunt lõpuks võidab?" Vana indiaanlane naeratas: "Alati võidab see hunt, mida toidad.
Audru ja Lavassaare valla ühinemise ajal puuduvad Lavassaare vallal laenud (pikaajalised kohustused), Audru vald aga ägab laenude ja kohususte koorma all mis tähendab, et peale ühinemist hakkavad Lavassaare valla elanikud osalema Audru valla laenude ja kohustuste tagasimaksmisel kuigi ise nad mingeid hüvesid ei saanud.

Seepärast ongi Audru ja Lavassaare valla ühinemislepingusse sisse kirjutatud punkt 13.2 ( siin ), kus lepitakse kokku, et kuni valimistulemuste väljakuulutamise päevani, ei võta kumbki vald kohustusi ( laenud, kapitalirendilepingud jne) mis ei olnud juba eelnevalt ette nähtud nende arengudokumentides.
Ühinemislepingu kinnitamisest on möödunud vaevalt kuu. Audru valla IRL- lastest vallajuhid Suursild, Sutt, Põldmaa, Annus ei mäleta enam sõlmitud kokkulepet.
Aus nägu peas, valehambad suus võttis 09 mai 2013 Audru vallavolikogu vastu otsuse nr 49 (siin ) hanke korraldamiseks ja 4 aastaks kapitalirendilepingu (varaline kohustus) sõlmimiseks kaubikule.
Lavassaare vallarahvale tehti lihtsalt ära. Nii palju siis kokkuleppest ja aususest mille tähendusest  Audru valla juhid ei ole kunagi aru saanud.

09.05.2013 volikogu istungil jäin eriarvamusele ega toetanud sellist kokkuleppe murdmist. Vallavanem Siim ja tema lilleneiu Jaanus teatavad istungil süüdimatult volikogule "aga meil on ju kaubikut vaja ,milline on siis alternatiiv."

Alternatiiv saanuks olla välja ostmine, ostmata jätmine või Lavassaarega aus läbirääkimine.

Mass istungisaalis tõstab ühegi küsimuseta lihtsalt kätt, neid ei vaeva ega huvita, et äsja kinnitatud ühinemislepingut sai ebaausate IRL meeste ettepanekul jõhkralt rikutud. Minu eriarvamus ja protestid jäetakse seadust rikkudes protokollimata ( sekretär teatab, et Jaanus Põldmaa keelas eriarvamuste ja protestide protokollimise).

Et kokkulepped Audru vallaga ei maksa midagi võib igaüks ühinemislepingu punkt 13.2 ja volikogu otsust 09.05.2013 nr 49 lugedes ise tõdeda, sest eeldavalt peale selle postituse ilmumist hakkab vallavanem S. Suursild vallalehes musta valgeks kirjutama.

Aga meil on ju veel sõltumatu IRL maavanem, Andres Metsoja, kes peaks teostama ka oma parteikaaslaste haldusaktide üle (sõltumatut) järelevalvet.

(IRL ja ausus - ära mõtle välja )
Ja siin järelevalve taotlus koos järelevalve otsusega, Pärnu Maavalitsuse kodulehel 

Kopeerin maavanema järelevalvest; ........  arvestades Vabariigi Valitsuse määruse jõustumise aega ning asjaolu, et ka ühinemisleping ei ole veel jõustunud, ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust

Maavanema järelevalve teostaja (Ene Ruus) leidis, et kuna Ühinemisleping ei ole veel jõustunud ei ole Audru Vallavolikogu rikkunud ei ühinemislepingut ega seadust,  kapitalirendilepingu sõlmimine (kohustuse võtmine) on õiguspärane, ja et Audru vallavolikogu ja maavanem on lähtunud Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusest (ETHS) § 10 lg 3 ja 4  (siin 

Halloo ........ maavanem, kui Ühinemisleping ei ole veel jõustunud siis ei saagi seda rikkuda mis aga ei tähenda, et seadust ( ETHS § 10 lg 3 ), kus selgelt kirjas, et kuni valimistulemuste väljakuulutamiseni ei või kohustusi võtta (va volikogue vahelisel kokkuleppel), ei oleks rikutud. Kummaline  on järelevalve teostaja (Ene Ruus)  selline seisukoht.  Aga milline peaks olema asja seos maavanema ja Põldmaa poolt viidatud ETHS  §  10 lõikega 4  kus omakorda viidatakse §-le  8  (lg 3 p2 ) mis käsitleb hoopis „Haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride muutmine valdade ja linnade osas Vabariigi Valitsuse algatusel
Kas järelevalve teostaja ja Audru vallajuhid, polegi teadlikud, et Audru ja Lavassaare vald ei ühine Vabariigi Valitsuse algatusel  vaid täiesti vabatahtlikult,  volikogude algatusel.

Järjekordne „kompetentne“ maavanema järelevalve, järelevalve teostaja peaks ikka oskama, viitsima natuke rohkem kui „pilte vaadata“ .