25.01.14

Ühehäälselt, ilma ühegi küsimuseta


Audru  vallavolikogu  ( IRL )kõige tähtsam ja kiireloomulisem otsus võeti vastu uue koosseisu esimesel istungil, ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta.
Mis otsus  see võis küll olla?? 

Loomulikult -  vallavanema palga tõstmine.

Vaesunud vallavanem Siim ja Jaanus ei tule kuidagi omadega välja, hea vallarahvas toetagem siis neid,  ise nad valisite, ärge laske õnnetukesi koos perega nälga surra.

Alles see oli kui 2013 aasta lõpul tõstis volikogu  üksmeelselt (va paha millimalli) volikogu esimehe ettepanekul  vallavanema palka (1981,26 euri kuus). 
Paar kuud hiljem teeb  volikogu esimees Jaanus Põldmaa volikogu uuele koosseisule jälle ettepaneku tõsta  vallavanema palka.
Kui palju HR Suursild  oma palganumbriks nüüd siis nõudis ja milliseid hüvitisi  talle veel määrati?
Vaata Audru Vallavolikogu määrus nr 29  07.11.2013 “ Vallavanemale makstava tasu ja hüvitise suurus ja maksmise kord ( siin )

Ühehäälselt ja ilma ühegi küsimuseta volikogu otsustas !!!!
Palk 2400   euri (pole paha)?  Oli 1981,26 eurot kuus.
Mobiili kasutamine 50 euri eest  kuus. (Kuidas see 50 euri õnnestub ära kulutada kui arvestada, et laua telefonilt teeb vallavanem kõnesid piiramatult ka mobiilidele.)
Bensiini valla autoga ringi kärutamiseks 2000 liitrit aastas. Pole paha.

Teeme väikese arvutuse
2000 : 11 (1 kuu puhkust)= 182 liitrit kuus
Jagame  selle tööpäevadega. Et siis üle päeva võib vallavanem käia Tallinnas ja bensu jääb ülegi.  Aga millal mees siis tööd teeb  kui päevade viisi aina sõidab?   Haa- haa-- haa---.

Tubli Siim…………………. paari kuu pärast siis  korda  või hiljemalt järgmise aasta alguses. Täida ikka seda mis tühi ja tühjenda seda mis täis.

Mida siis volikogu esimees ja volikogu liikmed selle lahkuse ja sõnakuulelikkuse eest said? Miks volikogu esimees vallavanema palga tõusust nii huvitatud on?
Järgmisel volikogu istungil mõeldi ka endale. Tõstame tõstame tõstame!!!

Vaata siin  on  Audru Vallavolikogu 19.12.2013 määrus  “ Volikogu esimehele, liikmetele,komisjoni esimeestele ja komisjoni liikmetele tasu ning hüvituse maksmise kord”
( copyn olulisema)

 Volikogu esimehele makstakse tasu 50 % vallavanema palgast kuus.

(vot miks J. Põldmaa on huvitatud vallavanema võimalikult suurest palgast ja üks tõstmise ettepanek järgneb teisele, tõuseb vallavanema palk, tõuseb ka volikogu esimehe tasu, nutikas on ju?) 

Marionetist nukujuht, kes pole paljude aastate jooksul saanud selgeks isegi mitte volikogu töökorda ega häbene oma ebakompetentsust,  pistab ühepäevase soorituse eest volikogus taskusse 1200 euri. Pole paha,  peale selle veel muud hüvitised  ja nn “komandeeringud”

Volikogu liikme tasu volikogu istungist osavõtu eest tõsteti  50  eurole   (oli 28.75 euri e 450 kr siin
Volikogu komisjoni  esimehe tasu tõsteti 50 eurole, koosoleku kohta. (oli 35,15 euri ehk 550 kr)
Volikogu alatise komisjoni liikme tasu tõsteti 40 eurole. (varem 22.37 euri) Sama makstakse ka komisjoni liikmetele kes ei ole volikogu liikmed vaid kandideerisid IRL -i koosseisus kuid volikokku ei pääsenud. 

Käib igavene käts, IRL kamp tahab olla mitmes volikogu komisjonis (pappi kukub ju igast komisjonist) aga ei mahu  kuidagi, sest komisjonis  ei või olla rohkem kui seitse liiget  (komisjoni liikmete arvu 5-lt 7-le  tõstis Simmu punt juba eelmise volikogu aeg , et ikka rohkem oma gängi liikmeid mahuks marjamaale).
Suured vallad, näiteks Saue (14 000 elanikku, meil 5000 elanikku ), hoiavad raha kokku ,  neil on ühes komisjonis ainult 5-6 liiget. 

Muruneitsi, kes eelmise volikogu koosseisus vegeteeris  mitmes komisjonis ( tema juhitud revisjonikomisjon ei tegutsenudki,  jättes 2013 aastal koostamata ja volikogule esitamata kõik  seadusega nõutud aruanded)  mahtus õnnetul kombel selles koosseisus ainult ühte komisjoni. Kisa olnud suur ja asja  asuti parandama. Proua M. Merimaa sai  oma tahtmise ja ta kinnitati 16.01.2014 volikogu istungil ka  kultuuri-, spordi ja noorsootöö komisjoni liikmeks  (siin).  Muidu loeks proua pidanud leppima ainult majanduskomisjoniga. (Tulen selle teema juurde varsti tagasi, kui ei unusta).

Tegin volikogu eelmisele  koosseisule ettepaneku, et volikogu liikmed võiksid  istungil kätt tõstmas käia tasuta, nagu see on kombeks paljudes teistes valdades aga see ettepanek ei  leidnud ühtegi toetajat.

Võrdluseks.
Saku vallas on ligi 2 korda rohkem  elanikke kui Audru vallas,
Saku  vald on haldussuutlikkuse edetabelis kuuendal kohal
Audru vald 80 kohal
Vallavanema töötasuks Saku vallas  2300 euri 
Audrus vallavanemal 2400 euri.
Pärnumaal on Audru vallavanema ja volikogu esimehe palgad suurimad .

Rae vallas on  ümmarguselt 14 000 elanikku
Audru vallas on ümmarguselt   5000  elanikku
Rae vald on haldussuutlikkuse tabelis 2  kohal
Audru vald 80 kohal.
Rae vallavolikogu esimehe tasu on 985 euri
Audru vallavolikogu esimehe tasu on 1200 euri (e pool vallavanema palgast)
 
Midagi on Audru vallas  totaalselt paigast ära, mis see võiks olla ja kuidas seda kutsutakse - häbematus, kasuahnus, jultumus.

Hea vallakodanik, ka sinu peale on  mõeldud ja  ka sulle tõstetakse.
Maamaksumäära tõsteti  2014 aastaks siin ( nii oli 2013 aastal siin)
Lasteaiamaksu tõsteti  siin   (tõuseb 1 sept 2014)

See on alles tõstmiste algus.