Postitused

Kuvatud on kuupäeva detsember 14, 2016 postitused

Ei saa jagada katastriüksusi mida juba ammu ei eksisteeri !

  31. märts 2015 on Audru vallavalitsus andnud korraldused nr 126 , 127 , 128 , 129 , 130 „Katastriüksuste jagamine ja lähiaadressi ning sihtotstarbe määramine“. Korralduste kohaselt jagatakse kaheks katastriüksuseks hoonestamata Rüüsa kinnistu  (15904:001:0321), Kiitsa kinnistu (15904:001:0090), Krantsu kinnistu (15904:001:0122), Aadu Ans  kinnistu (15904:001:0304) ja Andrese kinnistu (15904:001:0011) mis kõik paiknevad Audru valla hajaasustusega piirkonnas, kinnistute senine sihtotstarve on maatulundusmaa 100%. Jagamise tulemusel moodustatavatele maaüksustele on taotletud ehitusõigust elektrituulikute  püstitamiseks. Korralduste priambulas on viidatud õigusliku alusena mh maakatastriseadusele § 18 lg 7. Mis ütleb maakatastriseadus § 18 lg 7 ? Vastavalt „Maakatastriseaduse “ § 18 lõikele 7 , kui soovitakse maatulundusmaa sihtotstarbega  katastriüksusele , millel ei asu ehitisi , püstitada ehitis, siis moodustatakse iseseisev ehitise alust ning selle teenindamiseks