13.9.11

Seekord läks napilt mööda ....

Päevakorrapunkt 3 " Ringi 1-4 korteriomandi otsustuskorras müük" 

 Audru vallas pole miski võimatu, hoia aga silmad ja kõrvad lahti, ei või teada millal volikogu sinu eraomandis olevat korterit müüma hakkab.
Võib-olla otsustame volikogus  isegi Kadrioru lossi otsustuskorras maha müüa.
Sina ära hakka jahuma, "loll jutt",  "ei tohi,",  "mis seaduse alusel" jne. Kui Audru Vallavolikogu nii otsustab siis järelikult saab küll. Naksitrallid valimisliidust "Oma Tuleviku Nimel" on alati uhkelt teatanud, neile seadused ei loe, neid on enamus ja nemad hääletavad nii nagu tahavad, mitte mingi tobeda seaduse järgi.
Nii et  hr Ilves,  ära hakka midagi ennast seal Kadrioru lossis liiga mugavalt tundma.

See oli päev enne volikogu istungit. Abikaasa tuli kööki, paber  volikogu istungi  päevakorraga näpus, angerja nägu peas, ise ehmunud ja hakkab tuletama. "Oota kuule,  vaata seda kolmandat päevakorra punkti .....  mis  meie aadress nüüd oligi ........, aga meie majas on ju kõik neli korterit erastatud."

Nägin teda viimati nii koomilisena meie pulmas kui ta kolm korda järjest  "jah" ütles ja õigel ajal seda enam lausuda ei julgenud, sest rahvas naeris pisarateni. Tema muidugi enam ei (taha ) mäleta. Nagu ikka mehed, kõiki saab aja möödudes eitada. Ega ma olengi talle väga tänulik,  et ta veel seda mäletab, et mina ka ikka meie pulmas olin.

Volikogu istungi päevakorra punkt nr 3   "Ringi 1-4 korteriomandi müük otsustuskorras"  - pani tõesti esialgu jahmuma. Uskumatu, volikogu müüb otsustuskorras meie majas olevat erastatud korterit. 

Oi, oi naabrimees,  sinu erastatud  korter läheb nüüd letti. Abikaasal oli  raske tagasi hoida oma eht eestlaslikku kahjurõõmu.  Tore, saamegi uued naabrid.

Seekord läks meist napilt mööda.
(selgus, et otsuse eelnõusse ja päevakorda oli kirjutatud kogemata vale  aadress)

Hoonestusõiguse seadmisel ebavõrdne kohtlemine

08.09.2011 istungi päevakorrapunkt 2 "Hoonestusõiguse seadmine"

"Ärategijaid" ning "kurtjaid" eristab üks oluline omadus - esimesed julgevad astuda sammu tundmatusse ning on valmis tegutsema väljaspool mugavustsooni, teised aga vaatavad pealt, kuidas esimesed seda teevad.

Hakkajad ja entusiastlikud inimesed Audru vallas on tulnud välja suure ja vägeva projektiga. Meestel on pead mõtteid ja ideid täis ja nad on otsustanud hakata neid otsast realiseerima.

Selle tarvis moodustati MTÜ Uisumeistrid, asutajaliige Jaan Moorits. Plaanis on rajada Audru alevisse, spordihoone taha (kus olid aiandi kilemajad) kiiruisurada 333,3 m pikk, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele.
Kiiruisurada on planeeritud kolmele kinnistule: Pärna allee 3b, Pärna allee 5b ja Pärna allee 5e. Kuid selleks oli vaja nõusolekut volikogult valla maale hoonestusõiguse seadmiseks.

Pärna allee 5e kinnistule seatakse hoonestusõigus kogu kinnistu ulatuses, kinnistu kuulub vallale.
Pärna allee 5b kinnistule seatakse hoonestusõigus osaliselt, kinnistu kuulub vallale.
Hoonestusõigus valla maadele seatakse 50 aastaks

Pärna allee 3b on eravalduses  (Vestman Varahaldus AS)  ja selles osas tuleb MTÜ -l Uisumeistrid sõlmida kokkulepped juba AS ga .

Siiani on seatud hoonestusõigus valla maadele põhiliselt  volikogu liikmete MTÜde kasuks. Mingeid erilisi tingimusi hoonestusõiguse seadmisel siis ei esitatud.  
Hr  Moorits ei ole volikogu liige. Tundub, et ei kuulu ka sobivasse parteisse või polegi parteid, igaljuhul hoonestusõiguse lepingusse suruti punktid  mis teistega võrredes on lausa diskrimineerivad.

Punkt 2.6 Hoonestusõigus langeb omanikule tagasi juhul, kui hoonestaja ei ole alustanud ehitustegevusega 2 a jooksul kinnitusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast alates või ehitised ei ole saanud kasutusluba 4 aasta jooksul kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast alates.

Iseenesest õige mõte kui ainult Sutt, Suursild, Merimaa jt naksitrallid oleks samad kohustused kaela saanud.
(Ebavõrdse kohtlemise eest saab seaduse järgi nõuda nii materiaalse kui moraalse kahju kompenseerimist).
Kui millimalli  istungil sellise ebavõrdsuse kohta oma arvamust avaldas oli kohe ringkaitse sees.

Uruste oja kaldal asuvad omavoliliselt ehitatud elamud seadustatakse lõpuks

08.09.2011 toimus siis peale suvepuhkust volikogu esimene istung. Päevakorrapunkte vaadates tundus asi minevat ludinal. Aga päris nii ei olnud.

Päevakorrapunkt nr 1 "Osalise detailplaneeringu vatuvõtmine Audru alevikus Kaera kinnistul Nooruse tee 8 katastriüksusel"

Nüüd on siis lisatud pealkirja ka .....Nooruse tee 8  katastriüksusel. Siiani oli  jutt ainult Kaera kinnistust mis tegelikult ammu kruntideks jagatud ja  üheks jagatud krundiks ongi praegune planeeringuala,  Nooruse tee 8 katastriüksus.
Mida rohkem hämamist ja segadust seda uhkem, vallakodanik võinuks jäädagi seda planeeritavat Kaera kinnistut otsima ja nuputama kus ta meil siin  Audru alevikus küll asub. Aga näe, planeeritav ala hoopis Nooruse tee 8, kus  Uruste oja kallastel laiutavad omavoliliselt ehitatud elamud millel ei ehitus- ega kasutusluba. Nüüd siis detailplaneeringuga tahetakse asi seaduslikuks teha- oli ka aeg.
Miski või keski pani vallavalitsuse leebuma.  Mis on muidugi tore. 

Detailplaneeringu seletuskiri on udune nagu asi isegi. Ikka ehitatakse ja kavandatakse aga ei sõnagi, et kõik on ehitatud, kavandatud ja rajatud  juba 10 aastat tagasi.

Mõõtes Maaameti kodulehelt ehituskeeluvööndi kaugust ojast, on asi ikka tugevasti nihkes, kõrgused (9,5) , korrused (3), kalded jne ei vasta üldplaneeringus kehtestatule.  Uruste oja kallastel toimuvad maa nihked, vajalik oleks uuring aga sellest minnakse vaikselt mööda, sest olulisem tundub olevat müra hindamine.

08.09.2011 võeti planeering volikogu istungil vastu mis tähendab Planeerimisseaduse § 18 lg 1 kohaselt, et  kohalik omavalitsus kinnitab  planeeringu  vastavust seadustele ja teistele õigusaktidele. 

09.09.2011 päev peale planeeringu vastuvõtmist volikogus, ilmub Audru valla kodulehe dokumendiregistrisse  kaks uut  vallavalitsuse korraldust (seoses Kaera detailplaneeringuga).
(korraldus nr 244 „Vallavalitsuse 02. juuli 2010 korralduse nr 232 kehtetuks tunnistamine ja  korralus nr 245 Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Audru alevikus Kaera kinnistul) .

Nende korraldustega muudeti oluliselt planeeringu sisu, mis ei olnud enam kooskõlas üldplaneeringuga.
Volikogu liikmeid ei teavitatud enne istungit neist korraldustest, volikogu võttis detailplaneeringu vastu teadmata, et päev peale vastuvõtmist vallavalitsus muudab oluliselt detailplaneeringu põhilahendust.

Nii palju siis  Planeerimisseaduse § 18 lg 1  arvestamisega. 

Kui planeering jääb venima,siis arendaja ja asjast huvitatud isikud saavad tänada vallavalitsust (maanõunik) kes ei tea kuidas seaduspäraselt detailplaneeringuid menetleda.


.