13.9.11

Hoonestusõiguse seadmisel ebavõrdne kohtlemine

08.09.2011 istungi päevakorrapunkt 2 "Hoonestusõiguse seadmine"

"Ärategijaid" ning "kurtjaid" eristab üks oluline omadus - esimesed julgevad astuda sammu tundmatusse ning on valmis tegutsema väljaspool mugavustsooni, teised aga vaatavad pealt, kuidas esimesed seda teevad.

Hakkajad ja entusiastlikud inimesed Audru vallas on tulnud välja suure ja vägeva projektiga. Meestel on pead mõtteid ja ideid täis ja nad on otsustanud hakata neid otsast realiseerima.

Selle tarvis moodustati MTÜ Uisumeistrid, asutajaliige Jaan Moorits. Plaanis on rajada Audru alevisse, spordihoone taha (kus olid aiandi kilemajad) kiiruisurada 333,3 m pikk, mis vastaks rahvusvahelistele standarditele.
Kiiruisurada on planeeritud kolmele kinnistule: Pärna allee 3b, Pärna allee 5b ja Pärna allee 5e. Kuid selleks oli vaja nõusolekut volikogult valla maale hoonestusõiguse seadmiseks.

Pärna allee 5e kinnistule seatakse hoonestusõigus kogu kinnistu ulatuses, kinnistu kuulub vallale.
Pärna allee 5b kinnistule seatakse hoonestusõigus osaliselt, kinnistu kuulub vallale.
Hoonestusõigus valla maadele seatakse 50 aastaks

Pärna allee 3b on eravalduses  (Vestman Varahaldus AS)  ja selles osas tuleb MTÜ -l Uisumeistrid sõlmida kokkulepped juba AS ga .

Siiani on seatud hoonestusõigus valla maadele põhiliselt  volikogu liikmete MTÜde kasuks. Mingeid erilisi tingimusi hoonestusõiguse seadmisel siis ei esitatud.  
Hr  Moorits ei ole volikogu liige. Tundub, et ei kuulu ka sobivasse parteisse või polegi parteid, igaljuhul hoonestusõiguse lepingusse suruti punktid  mis teistega võrredes on lausa diskrimineerivad.

Punkt 2.6 Hoonestusõigus langeb omanikule tagasi juhul, kui hoonestaja ei ole alustanud ehitustegevusega 2 a jooksul kinnitusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast alates või ehitised ei ole saanud kasutusluba 4 aasta jooksul kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast alates.

Iseenesest õige mõte kui ainult Sutt, Suursild, Merimaa jt naksitrallid oleks samad kohustused kaela saanud.
(Ebavõrdse kohtlemise eest saab seaduse järgi nõuda nii materiaalse kui moraalse kahju kompenseerimist).
Kui millimalli  istungil sellise ebavõrdsuse kohta oma arvamust avaldas oli kohe ringkaitse sees.

1 kommentaar:

Anonüümne ütles ...

Suurelt unistavad, kas projektist asja saab on iseasi