Postitused

Kuvatud on kuupäeva aprill 30, 2018 postitused

Abilinnapea kohustus vastata volikogu liikme arupärimisele tuleneb nii KOKS - ist kui ka Pärnu Linna põhimäärusest

Kujutis
Ei hakka siin jalgratast leiutama. Otsisin ja leidsin EV Õiguskantsleri sellekohased seisukohad milledega peaks abilinnapea Siim Suursild vägagi kursis olema. Just  millimalli pöördumisega seoses tegi õiguskantsler omalajal Audru vallavolikogule  (Siim Suuursild)  ettepaneku viia valla põhimäärus seadusega kooskõlla - osas mis käsitles ka arupärimistele vastamist. Kopeerin ja teen väljavõtted mõningatest õiguskantsleri kirjadest. Tulenevalt sõnastuslikest sarnasustest töökorra ja KOKS § 26 lg 2 vahel järeldan esialgu, et töökorra mõiste "kirjalik arupärimine" on samatähenduslik KOKS § 26 lg 2 mõistega "kirjalik küsimus", s.t töökorra vastavate sätete eesmärk on täpsustada KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist ja mitte luua iseseisvat regulatsiooni (märgin ühtlasi, et kui töökorra nimetatud sätete eesmärgiks oleks luua iseseisev regulatsioon, siis puuduks töökorrast regulatsioon, mis täpsustaks just KOKS § 26 lg 2 regulatsiooni rakendamist).  Sissejuhatuseks s