03.05.18

Pärnu linnavalitsus varjab dokumente, millega parseldati maha Liu sadama kinnistu 2/200 kaasomandist.

Mäletate Liu sadama skandaali, mida Radar kajastas ja ka siin blogis toodud postitusi (siin  ja siin ) kus kolm  MTÜ-d petsid ühe ja sama projekti, Liu sadam,  raames PRIA-lt  rahasid välja. MTÜ- de juhatuste liikmed olid aga Suursild ja co.

Nüüd tuleb  sellele järg.
Nagu varasemas postituses kirjutasin siis selle sama Liu sadama kinnistu kaks osa ( 2/200 kaasomandist ) kuulusid Audru vallale, alates 2005 a jaanuarist.

Nüüd on 13 aastat, PRIA rahadega, sadamat arendatud -  ehitatud uued hooned ja restaureeritud vanu,  kala  esmaladustamise hoone, kala esmavastuvõtu hoone, rajatised, uus kai, püstitatud kraana jm, kokku kusagil miljoni euro eest.

See aga on tõstnud Liu sadama kinnistu väärtust,  seega ka Audru valla  2/200 kaasomandi väärtust

Tekib kuri mõte, äkki on  Audru vald (S.Suursild) oma  kaasomandi osa juba salaja maha parseldanud, mõnele soositud isikule või MTÜ-le. Enne ühinemist paras  sogasest veest suuri kalu püüda.

17.04.2018 edastan Pärnu linnavalitsusele teabenõude, kus muuhulgas soovin teada, kas käesolevaks  ajaks on tasuta saadud Liu sadama kinnistu 2/200 kaasomandist võõrandatud või mitte.  Juhul kui on võõrandatud,  palun edastada kõik võõrandamisega seotud dokumendid - otsus mis on võõrandamise õiguslikuks aluseks ja notariaalne leping  (ilma milleta ei ole notaril võimalik teha kandeavaldust mille alusel tehakse muutmiskanne kinnistusraamatusse). 

24.04.2018 tuleb linnavalitsuse vastuskirnr 4.3-7/4821/2018-1: Dokumentide osas keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest.
AvTS  23 lg 1 p2 alusel keeldumine tähendab, et selliseid dokumente ei eksisteeri,  järelikult ei ole endine Audru vald, praegu Pärnu linn,  oma kaasomandit Liu Sadama kinnistust ka võõrandanud.

Ma ei usu elukutselisi valetajaid.
Kannan üle  2 euri teenustasu  ja lähen netti, kinnitusraamatusse ise  tuhnima. Kõhutunne mind tavaliselt ei peta. 

Ja nii oligi !!!!! Ühinemise käigus oli Audru valla 2/200 kaasomandist võõrandatud.

Seega Pärnu Linnavalitsus valetas, et dokumendid puuduvad, jättes teadlikult dokumendid väljastamata, et varjata  Liu Sadama kinnistu 2/200 kaasomandi osa võõrandamist. 

Vaata alltoodud  väljavõtet kinnistusraamatust.
Väljavõtte  teises veerus "omanik", viimases lahtris, on praegu kehtiv kanne kaasomanike kohta. Audru valda (ega Pärnu linna) seal kaasomanikuna enam kirjas ei ole aga TÜ Liu  Sadama kaasomandi osa 195/200  on nüüd suurenenud 197/200. Järelikult on Audru valla kaasomand 2/200  võõrandatud TÜ Liu Sadamale.

Vaata 3 veeru viimases lahtris kuupäevi. 02.11.2017 tegi notar kandeavalduse , muutmiskanne kinnistusraamatusse tehti alles 10 päeva tagasi  so 24.04.2018, päeval kui Pärnu linnavalitsus edastas mulle teabenõude vastuskirja kus  valetas, et dokumendid puuduvad.Notariaalset lepingut ei oleks olnud võimalik sõlmida kui poleks olnud õiguslikku alust - valla otsust mis võõrandamist lubas.
Mind huvitas, mis tingimustel ja hinnaga  2/200 Liu sadama maaüksuse kaasomandist  maha parseldati.  Kusagil peab see otsus olema kuigi linnavalitsuse väitel netu. 

 Kui tahad teada,  kuidas, millal ja mis hinnaga Liu Sadama 2/200 kaasomand  soositud isikutele  hakkama pandi,  tule homme siia tagasi. Jätkan siitsamast.