12.02.18

Aidake leida! Vallavanema sõidupäevikud kadunud .....

Tundub, et Pärnu linn jätkab Audru vallavalitsuse valetamise taktikat. Ma tõesti lootsin, et midagi muutub aga .....
Miski pole juhuslik ning enamus valesid on ettekavatsetud ning läbimõeldud. Valetamine, vassimine ja salatsemine on olnud Audru vallavalitsuse kindel kaubamärk aga mis edasi.......

06.09.2017 on palutud teabenõude korras koopiat Audru vallavanem Siim Suursilla kasutuses olnud sõiduauto ( 947 MFJ Mazda)  2012 aasta sõidupäevikust. (Teabenõude täitmiseks annab seadus aega 5 tööpäeva)
31. 10.2017 vastuskirjaga nr  1545-3  edastatakse ainult 2012 aasta jaanuar kuni mai sõidupäevikud, ülejäänu osas keeldutakse teabenõude täitmisest kuna juuni- dets sõidupäevikud puuduvat.

Kopeerin valla kirjast 1545-3

Perioodi 2012 mai kuni detsember osas keeldume AvTS § 23 lg 1 p 2 alusel teabenõude täitmisest, sest ei valda taotletavat teavet.

Mis on - see on, mida pole seda pole. Aga kuidas siis nii, et poole aasta kohta polegi sõidupäevikuid  (või ei viitsinud tagantjärgi rohkem luuletada)!

Kui sõidupäevikut pole siis nende kuude eest tulnuks  erisoodustust maksta!

Kiri vallale 
31.oktoober 2017 kirjas  nr 6-17/1545-3 teatate, et  vallavalitsusel puudub vallavanem Siim Suursild kasutuses olnud sõiduauto Mazda  947MFJ  2012 aasta mai kuni detsember sõidupäevik.
1.  Palun selgitage miks see puudub? Miks vallavanemalt ei nõutud 2012 a mai kuni detsember sõidupäevikut.
2.  Miks  perioodil (mai-dets 2012) kui vallavanemal sõidupäevik puudus ei makstud sõiduautolt Mazda  947MFJ erisoodustust ja kas mittemaksmine on õiguspärane (juhul kui väidate, et maksti palun väljastage väljavõte vastavast kontost).

Nüüd on  jama majas. Sõidupäevikut pole aga erisoodustust ka ei makstud - MAKSUPETTUS.
Huvitav millise vale või hämaga trikimees nüüd välja tuleb.

08.01.2018 tuleb vastuskiri nr 4.3-7/327/2018 (nüüd juba Pärnu linnasekretäri Tiina Roht allkirjaga)
(väljavõte kirjast)

Ikka paremaks läheb. Dokumendid kadunud. Ah et ei tea kuhu kausta arhiveeriti. Siis tuleks ju otsida!
Küll on ikka hea põhjus teabenõude mittetäitmiseks!
Avaliku teabe seadus § 23 loetleb kõik juhud millal võib teabenõude täitmisest keelduda aga nii põnevat ja mõjuvat põhjust - dokumendid kadunud  - seadus ei olegi kahjuks ette näinud.

Nüüd jääb üle oodata ja vaadata mida Andmekaitse Inspektsioon selle peale kostab. Võib-olla luuakse pretsedent ja edaspidi polegi vaja teabenõudeid täita,  piisab kui teatada- dokumendid kadunud. Ha... haa.... haa.........