22.04.18

Mis on pildil valesti?

Eksimine on inimlik aga  kui see kestab juba pikemat aega, on see liiast.

Pärnu Linnavalitsuse 2018 a istngi protokollid  siin, järgmised siin, siin  jne viimane  siin

Kopeerin protokollist
Kutsutud: linnasekretär Tiina Roht, sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver, kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja Andrus Haugas, haridusosakonna juhataja Ene Täht, taristu ja ehitusteenistuse juhtivspetsialistteenistuse juhataja Väino Kaur, linnavara- ja heakorrateenistuse juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Karmo Näkk, korrakaitseteenistuse juhataja Reet Salmu, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel, finantsjuhtimisteenistuse finantsjuht-teenistuse juhataja Eve Vihmaru, avalike suhete nõunik Gerli Kõiv, meedianõunik Teet Roosaar, Paikuse osavallakeskuse juhataja Priit Annus, Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann, Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson, linnavolikogu teenistuse juhataja Erik Reinhold.

Mis on pildil valesti?

Ootan ja ootan ehk keegi märkab aga------
.....ja nii terve 2018 aasta.  Tubli mees see Paikuse osavallakeskuse juhataja  Priit Annus aga miks ta Audru maha jättis, meil nüüd polegi osavallakeskuse juhatajat aga Paikusel neid kaks.